0

2021 10 20

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtiems Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų pakeitimų projektams, kuriais siūloma įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą ir numatyti, jog asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, advokato paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis.
 

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimais siūloma numatyti, jog tuo atveju, kai asmuo yra išteisinamas, jo patirtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti būtų atlyginamos iš valstybės lėšų. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, būtų atlyginamos tik būtinos ir pagrįstos advokato išlaidos.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siūloma numatyti, kad asmens patirtos išlaidos advokato ar jo padėjėjo paslaugoms apmokėti, kai administracinio nusižengimo teisena nutraukta, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių, būtų atlyginamos iš valstybės ar savivaldybės lėšų.

Šiuo metu galiojantį Baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnį tiek, kiek pagal jį asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, nėra atlyginamos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti, Konstitucinis Teismas yra pripažinęs prieštaraujančiu Konstitucijai.  

Siekdama užtikrinti geresnę išteisintų asmenų padėtį jau dabar bei atlyginti jų patirtas advokato išlaidas nelaukiant atitinkamų teisinio reguliavimo pokyčių, Teisingumo ministerija savo iniciatyva nustatė laikinąją tvarką ir pateikė rekomendacijas dėl tokių išlaidų atlyginimo. Pagal jas teismo sprendimą dėl advokato išlaidų atlyginimo turėtų įvykdyti valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, kitas subjektas, kurio sprendimas dėl baudžiamojo kaltinimo ar administracinės teisenos buvo panaikintas (nutrauktas).

Teisingumo ministerijos parengtas naujas teisinis reguliavimas buvo derintas su Generaline prokuratūra, Vidaus reikalų, Finansų ministerijomis, Teisėjų taryba bei Lietuvos advokatūra.

Šiems siūlymams dar turės pritarti Seimas.

 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos