0

Šiandien
Ministrė
Pirmininkė
Ingrida
Šimonytė
dalyvavo
Konstitucinio
Teismo
įsteigimo
30-mečio
minėjime,
knygos
„Trisdešimt
konstitucinės
justicijos
metų:

tempore
et
loco

pristatyme.

„Konstitucija

kiekvienos

turinčios
valstybės
pagrindas,
pamatinis
žmonių
susitarimas.
Labai
svarbu,
kad
šis
pagrindas
būtų
stabilus
ir
tvirtas.
Itin
džiaugiuosi,
kad
tie
išmintingi
žmonės,
kurie
prisiėmė
atsakomybę

galutines
mūsų
Konstitucijos
teksto
formuluotes,
projektą
rengė
atsakingai
ir
kokybiškai,
tad
per
visus
tris
dešimtmečius
išvengėme
būtinybės
nuolat
kaitalioti
pamatinės
sutarties
tekstą.
Nors,
kas
be
ko,
ginčų,
kaip
reiktų
interpretuoti
vieną
ar
kitą
Konstitucijos
teiginį,
tikrai
netrūko
ir,
matyt,
netrūks“,

į
susirinkusiuosius
kreipėsi
premjerė.

Ministrė
Pirmininkė
savo
kalboje
džiaugėsi
Lietuvos
konstitucionalizmo
raida,
pažanga,
Konstitucinio
Teismo
teisėjų
profesionalumu,
priminė
pasitikėjimo
Konstituciniu
Teismu
ir
pagarbos
Konstitucijai
reikšmę
demokratijai
bei
netrukus
vyksiantį
referendumą
ir
pasidalijo
lūkesčiu,
kad
šis
įvykis
bus
tikra
tautos
valios
išraiška.

„Konstitucinis
Teismas
neturi
būti
patogus
ar,
juoba,
neturi
pataikauti
kuriai
nors
interesų
grupei.
Akivaizdu,
kad
mes,
politikos
lauko
atstovai,
ne
visada
liekame
patenkinti
kiekvienu
Konstitucinio
Teismo
sprendimu.
Tačiau
svarbiausia
priimant
sprendimus

ištikimybė
teisės
viršenybei,
teisingumui
ir
racionaliai
analizei“,

savo
kalboje
pažymėjo
premjerė
ir
renginio
dalyviams
linkėjo
prasmingų
ir
gilių
diskusijų
kupinos
žmogaus
teisių
ir
laisvių
šventės.

Vyriausybės
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva