0

2021 10 29

Bendras siekis mažinti aplinkos taršą, plėsti darnų judumą bei tinkamai įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus skirtinguose sektoriuose dar kelia nemažai klausimų. Rodydami iniciatyvą, Susisiekimo ministerija ir VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ į atvirą nuotolinę diskusiją apie darnaus transporto politiką sukvietė susisiekimo ir aplinkos viceministres, Europos klimato iniciatyvos (angl. European Climate Initiative – EUKI) projekto rengėjus ir socialinius partnerius.
„Visi siekiame bendrų tikslų, tad norime įtraukti susisiekimo, aplinkos ir energetikos politikos formuotojus į bendrą diskusiją apie dabar taikomas aplinkos taršos mažinimo priemones. Matome būtinybę keisti keleivių įpročius, mažinti transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą transporte. Visoms ministerijoms aktualios šios krypties pertvarkos, dažnai bendradarbiaujame įvairiuose projektuose, ieškome kompromisų ir norėtųsi, kad pasitaikytų kuo mažiau išsiskiriančių pozicijų“, – sako susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.
Anot jos, aktualių duomenų surinkimas yra neatsiejamas nuo siekiamų rezultatų efektyvumo. Dėl to susitikimo metu buvo pristatytas EUKI projektas ir kuriamas įrankis – transporto teršalų suskirstymo priemonė TEDiT. Šis įrankis gali įvertinti esamą transporto politikos sistemą, skirtingų priemonių poveikį prisidedant prie Žaliojo kurso tikslų bei nustatyti, kaip skirtingų transporto priemonių naudojimas veikia aplinką ir kokį poveikį turi išmetamiems teršalams. 
„Svarbu ne tik turėti duomenų ir jais remiantis priimti sprendimus, bet ir juos sisteminti, stebėti pokyčius tam, kad galėtumėm įvertinti įgyvendintų sprendimų efektyvumą, pamatuoti naudą įvairiais aspektais. Turime begalę duomenų, tačiau skirtinguose šaltiniuose, ne visi iš jų aktualūs ir pritaikomi. Sisteminga, vieninga gerųjų pavyzdžių bei aktualių duomenų platforma leis siekti sėkmingesnių rezultatų, pasirinkti tinkamesnius sprendinius“, – akcentuoja viceministrė. 
Susitikime dalyvavo susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė, aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė, Energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys, EUKI projekto „Beyond best-practices: Closing the gaps in the passenger transport policy framework“ rengėjas Lietuvoje, VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ vadovas, aplinkosaugininkas Liutauras Stoškus, atstovai iš LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto, Žaliosios politikos instituto, nevyriausybinių organizacijų, taip pat judumo valdymo ir technologinių inovacijų bei elgsenos ir įpročių formavimo ekspertai.
EUKI projekto iniciatorė yra Vokietijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija. EUKI finansuoja ir jungia Europos klimato kaitos projektus, kuriais siekiama mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Projekte dalyvauja 25 Europos Sąjungos ir 4 vakarų Balkanų šalys. 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos