0

Dalinkitės

Penktadienį
Kauno
rajono
savivaldybės
Tarybos
salėje
pakvipo
garsiuoju
Kuršėnų
vyniotiniu,
kurį
kolegoms
atvežė
Šiaulių
rajono
delegacija
su
meru
Česlovu
Greičiumi,
vicemeru
Eimantu
Kirkučiu
ir
administracijos
direktoriumi
Gipoldu
Karkleliu
priešakyje.

„Skiriate
daug
dėmesio
kultūrai,
švietimui,
verslui,
esate
drąsūs,
todėl
mums
įdomi
jūsų
patirtis“,

kalbėjo
Č.
Greičius.

Pristatydami
savivaldybę,
Kauno
rajono
vicemerai
Raminta
Popovienė
ir
Paulius
Visockas
pabrėžė,
kad
didžiausi
iššūkiai
Pakaunėje
susiję
su
urbanistine
plėtra
ir
gyventojų
skaičiaus
augimu.

Naujausiais
Registrų
centro
duomenimis,

skaičius
savivaldybėje
jau
perkopė
113
tūkstančių,
net
penkiose
seniūnijose
gyvena
po
10
tūkstančių.

Šiaulių
rajonas
pagal
užimamą
plotą
lenkia
Kauno
rajoną,
o
gyventojų
turi
maždaug
42
tūkstančius.
Vieninteliame
savivaldybės
teritorijoje
įsikūrusiame
Kuršėnų
mieste
gyvena
11
tūkstančių
gyventojų.

Kraštą
garsina
Kryžių
kalnas,
Pageluvio
ežeryno
pažintinis
takas,
Etninės
kultūros
ir
tradicinių
amatų
centras,
Kurtuvėnų
gyvojo
žirgo
muziejus.
Ekonominį
impulsą
suteikia
teritoriją
kertanti
geležinkelio
vėžė,
svarbūs
automobilių
keliai.

Abi
savivaldybės
turi
daug
panašių
problemų,
nes
yra
žiedinės.
Po
skyrių
vedėjų
pristatymų
užvirė
diskusija
apie
infrastruktūros
kūrimą,
investicijų
pritraukimą,
transportą,
darželių,
mokyklų
statybas,
kelių
priežiūrą.

Svečiai
aplankė
pagal
viešojo
ir
privataus
sektorių
partnerystės
(VPSP)
modelį
rekonstruotą
Kačerginės
daugiafunkcį
centrą,
lauko
darželį,
apžiūrėjo
atgimusią
Zapyškio
Šv.
Jono
Krikštytojo
bažnyčią,
kultūros
laivą
„Nemuno
7“,
Antano
Sutkaus
fotografijų
galeriją.

Kauno
rajonas
palaiko
glaudžius
ryšius
ir
su
kitomis
žiedinėmis
savivaldybėmis,
ypač
Klaipėdos
rajonu
ir
Vilniaus
rajonu.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva