0

2021 09 23

Lietuvoje siūloma pritaikyti danų sukurtą ir įdiegtą atliekų ženklinimo piktogramomis sistemą. Jos esmė – tuo pačiu simboliu žymima ir gaminio pakuotė, ir konteineris, į kurį ji turi keliauti rūšiuojant. Vieningas informacijos pateikimas supaprastins atliekų rūšiavimą, jis bus aiškesnis ir patrauklesnis gyventojams. Ženklinimas pagal šią sistemą būtų savanoriškas.

„Sklandi spalvinių piktogramų komunikacija tarp visų atliekų sektoriaus dalyvių – gamintojų ir importuotojų, savivaldybių, atliekų tvarkytojų ir visuomenės, palengvintų atliekų rūšiavimą gyventojams, paskatintų rūšiuoti jas tinkamai. Būtų surenkama švari žaliava, kurią galima pakartotinai naudoti, perdirbti“, – sako Ieva Ramanauskienė, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė.

Be to, visa komunalinių atliekų rūšiavimo sistema būtų suprantamesnė ir visose savivaldybėse vienoda, todėl visuomenės informavimas ir švietimas taptų efektyvesnis. Apie pusė šalies gyventojų vis dar nerūšiuoja buityje susidarančių atliekų.

Pasak Ievos Ramanauskienės, Lietuvoje atliekų ženklinimas pagal piktogramų sistemą būtų savanoriškas, kaip ir Danijoje. Piktogramas gali naudoti ne tik atliekų tvarkytojai, bet ir gamintojai, ir importuotojai, siekdami, kad jų į rinką tiekiami gaminiai ar pakuotės, virtę atliekomis, būtų tinkamai išrūšiuoti ir sutvarkomi pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo eiliškumo prioritetus – taip vertingos žaliavos grįžtų atgal į ekonomiką, susidarančių atliekų kiekis gerokai sumažėtų.

Ar ši sistema tinka mūsų rinkai, konsultuotasi su atliekų sektoriaus ekspertais, ji pristatyta regioniniams atliekų tvarkymo centrams, vyko savivaldybių ir gyventojų apklausa. Danišką piktogramų sistemą, kai identiška simbolika yra ir ant pakuotės, ir ant atliekų konteinerio, palankiai įvertino 90 proc. apklaustųjų.

Šiuo metu ruošiamos adaptuotos lietuviškos piktogramos. Kiekvieną piktogramą sudaro 3 atpažįstami elementai – spalva, simbolis ir konkrečios atliekų kategorijos pavadinimas. Atrinkta apie 30 aktualių kasdien rūšiuojantiems gyventojams ir atliekas tvarkančioms įmonėms piktogramų. Galutiniam patvirtinimui jos bus siunčiamos į Daniją ir Švediją, kur piktogramų sistema yra nuosekli, o piktogramas visi  atpažįsta.

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

Po to iki metų pabaigos vyks sistemos viešinimo kampanija visoje Lietuvoje. Be to,  dar šiemet bus sukurta elektroninė svetainė, kurioje gyventojai galės susipažinti su piktogramomis jiems patogiu laiku. Gavus finansavimą, bus ieškoma partnerių, kurie pritaikytų sistemą Lietuvos rinkoje. Tam reikia, kad įsitrauktų verslas, gamintojai, prekybininkai, jie turėtų ženklinti produktus atitinkamomis piktogramomis.

Vasario mėnesį pradėtas projektas daniškai atliekų ženklinimo sistemai pritaikyti  Lietuvoje  vykdomas Šiaurės Ministrų tarybos biuro Lietuvoje iniciatyva, jį įgyvendina VšĮ „Mes darom“. Projekto partnerė – Aplinkos ministerija.

Danijoje ši sistema veikia savanorišku pagrindu, tačiau jau 2020 m., gyventojams, gamintojams, atliekų tvarkytojams ir kitiems rinkos dalyviams įvertinus jos privalumus, buvo įdiegta 91 savivaldybėje iš 98 ir paskelbta nacionaline.

Daniškos piktogramos naudojamos ir Švedijoje. Galimybes įsidiegti šią atliekų ženklinimo sistemą savo šalyse tiria Suomija, Norvegija, Islandija, Latvija ir Estija.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos