0

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė šeštadienį dalyvavo Ukrainos centre vykusiame tarptautiniame forume „Dveji nepaliaujamos kovos metai: Ukrainos bendruomenės lyderystės stiprinimas“, kurį globoja kartu su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska.

Lietuvos pirmoji ponia priminė, kad lygiai prieš dvejus metus, 2022-ųjų vasario 24 dieną, agresorė Rusija pradėjo pilno masto įsiveržimą į Ukrainą – brutalų, siaubingais nusikaltimais žmogiškumui paženklintą karą, kuris tęsiasi iki šiol.

„Šis karas neša milžiniškų geopolitinių, humanitarinių, socialinių, kultūrinių, aplinkosauginių ir ekonominių nuostolių“, – sakė D. Nausėdienė, paprašiusi forumo dalyvius tylos minute pagerbti Ukrainos didvyrius, kurie kovoja ir kasdien žūsta gindami pamatines žmogaus teises, tarptautinės teisės normas ir teisės viršenybės principus visame pasaulyje.

Pasak Lietuvos pirmosios ponios, Ukrainos pirmoji pora O. Zelenska nuo pat karo pradžios nepailsdama demonstruoja ypatingą asmeninę lyderystę ir neįkainojamą indėlį į minkštosios galios efektyvumo didinimą tarptautinėje erdvėje, o Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo didvyriškumo pavyzdžiu galybei žmonių įkvėpė tikėjimą tiek demokratijos pergale, tiek ir pilietinio pasipriešinimo galia.

D. Nausėdienė pabrėžė, kad tarptautinio forumo dalyviai yra ne tik socialiai aktyvūs ir atsakingi individai, tačiau kartu ir kolektyvinė tarptautinė jėga, bendruomenės nariai, pasiruošę tęsti civilizuotas humanitarines tradicijas, kurti naujas iniciatyvas, puoselėti prasmingus ryšius akademiniame lygmenyje ir stiprinti tarptautinio bendradarbiavimo tinklą.

„Forumas sutelkia skirtingose srityse veikiančius žmones galimybei kalbėti apie civilizacinę pažangą, būtinus pokyčius ir iššūkius ateities lyderiams, paliečiant aktualius klausimus – Ukrainos pilietinę visuomenę, jos lyderius ir jų esminį vaidmenį Ukrainos atstatymo bei eurointegraciniame procesuose“, – sakė D. Nausėdienė.

Lietuvos pirmosios ponios teigimu, Ukrainos centras Lietuvoje ir jo humanitarinės iniciatyvos, kurdamos atvirą kūrybinę, kultūrinę ir humanitarinę platformą mąstymui ir idėjoms auginti, kuria atsvarą griaunamajam karo poveikiui.

„Stiprūs Ukrainos centro partneriai – Lietuvoje veikiantys Europos kultūros institutai, diplomatai, nevyriausybinės organizacijos, visi bendražygiai ir rėmėjai – suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant šio centro tarptautinio ir organizacinio tinklo veiklą. Jų atsidavimas atspindi bendrą įsipareigojimą tiesti tiltus ir kurti ilgalaikius ryšius tvariam ir konstruktyviam darbui“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Pasak Lietuvos pirmosios ponios, norint sustiprinti ryšį tarp ukrainiečių ir lietuvių bendruomenių, buvo būtina aiškiau suvokti, ko reikia patiems ukrainiečiams. Todėl 2023-iųjų pavasarį Ukrainos centras kartu su Vytauto Didžiojo universitetu pradėjo ukrainiečių, gyvenančių Lietuvoje, poreikių tyrimą. Duomenys buvo renkami visuose Lietuvos regionuose. Lygiagrečiai Ukrainos centro darbuotojai lankėsi įvairiose Lietuvos savivaldybėse, susitikimuose su vietos bendruomenėmis identifikavo jų lyderius.

Tyrimo rezultatai leidžia pozityviai žvelgti į regioninio tinklo ateitį. Ukrainos centras tapo traukos centru ukrainiečiams ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos regionuose. Ukrainos centre suorganizuota daugiau nei 3 tūkstančiai skirtingų veiklų, į kurias įsitraukė daugiau kaip 37 tūkst. dalyvių.

„Ukrainiečių bendruomenės, turėjusios palikti savo šalį dėl žiauraus karo ir pasklidusios po visą pasaulį, turi potencialo tapti aktyvia ir integralia Ukrainos dalimi. Mes turime padėti Ukrainai stiprinti valstybės ir diasporos ryšį, skatinti tautinės tapatybės išsaugojimą, sudaryti sąlygas Ukrainos diasporai atkurti savo šalį po karo“, – sakė D. Nausėdienė, pabrėžusi būtinybę stiprinti Ukrainos ateities lyderius.

Ukrainos pirmoji ponia O. Zelenska į susirinkusius tarptautinio forumo dalyvius kreipėsi vaizdo ryšiu. Ji dėkojo Lietuvai už paramą ir trumpai pristatė antrųjų Rusijos invazijos Ukrainoje metinių proga Ukrainos centro patalpose Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose atidaromą parodą „Neįteikti diplomai“, pasakojančią 40 Ukrainos studentų, žuvusių kare, istorijas.

Ukrainos centras įsteigtas Lietuvos ir Ukrainos pirmųjų ponių iniciatyva, siekiant sukurti ukrainiečių bendruomenei Lietuvoje skirtą atvirą kultūros, švietimo ir bendruomeninių paslaugų erdvę. Jo steigėjai – Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vytauto Didžiojo universitetas ir Ukrainos ambasada Lietuvoje.

Duris lankytojams centras atvėrė 2022 metų birželio mėnesį. Vienas iš pagrindinių jo uždavinių – ne tik suteikti erdvę pasitraukusiems iš Ukrainos žmonėms, siekiant sėkmingos ukrainiečių integracijos Lietuvoje, bet ir sudaryti jiems galimybes susitikti su tautiečiais, puoselėti savo kultūrą, istoriją ir identitetą, gauti psichologinę pagalbą, neformaliojo švietimo, kultūrines, socialines, kitas reikalingas paslaugas. Iki šiol tai yra tarptautiniam bendradarbiavimui atvira kultūrinė ir edukacinė erdvė.

The post D. Nausėdienė: turime stiprinti Ukrainos ateities lyderius appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva