0

Esame asociacija „Klaipėdos regionas”, jungianti ir atstovaujanti visas 7 Klaipėdos regiono savivaldybes ir bendrus jų interesus. Savo veikla siekiame prisidėti prie regionui svarbių iššūkių sprendimo, kasdieniame darbe atstovaujame bendrus regiono savivaldybių interesus, įgyvendiname regiono plėtrai aktualius projektus ir iniciatyvas.

Pagrindinis asociacijos tikslas – stiprinti savivaldybių partnerystę ir bendrų, aktualių regioninių klausimų sprendimą. Ypatingą dėmesį skiriame regiono specializacijai ir pasirinktų regiono ekonominio augimo krypčių stiprinimui.

Šiuo metu prie savo komandos kviečiame prisijungti projektų koordinatorių (-ę)!

Siūlome:
– Dinamišką ir įdomų darbą, galimybę tiesiogiai prisidėti prie Klaipėdos regiono stiprinimo;
– Džiaugtis darbu profesionaliame, labai draugiškame, palaikančiame ir bendro tikslo siekiančiame kolektyve;
– Galimybę įgyvendinti regiono augimui svarbius projektus, kurti regiono partnerių tinklą, prisidėti prie regiono specializacijos įgyvendinimo (prioritetinės sritys: jūrinė ekonomika, jūrinis ir pakrančių turizmas, bioekonomika, pažangi pramonė, paslaugų sektorius, regioninis švietimas)
– Šioje organizacijoje vertinama tolerancija, gebėjimas prisitaikyti, greitas mąstymas, savarankiškas darbų planavimas ir jų įvykdymas laiku, buvimas „pro-active“. Visi klausimai organizacijoje sprendžiami tik konstruktyviu dialogu!

Ieškome projektų koordinatoriaus, kuris būtų atsakingas už:
– Klaipėdos regionui svarbių projektų inicijavimą, rengimą bei įgyvendinimą;
– Bendradarbiavimą su Klaipėdos regiono savivaldybėmis (Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Šilutės, Skuodo ir Kretingos rajonų, Neringos), stiprinant viešojo sektoriaus partnerystę su verslu ir mokslo įstaigomis, skatinant jų motyvaciją bendrai spręsti regione kylančias problemas;
– Projektų įgyvendinimo veiklų administravimą (nuolat sekti, kontroliuoti, kad projektai būtų vykdomi pagal numatytus detalius projektų darbų atlikimo ir veiklų įgyvendinimo grafikus);
– Komunikaciją projektų vykdymo ir atsiskaitymo klausimais su tiekėjais, rangovais, projektų koordinatoriais ir pagrindiniais projekto partneriais;
– Projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimą, pagal poreikį veiklų apžvalgas bei analizes;
– Galutinių projektų ataskaitų rengimą bei tikrinimą.

Mes tikimės, kad Jūs:
– Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
– Turite patirties projektų valdymo ir jų rengimo srityje (patirtį viešojo sektoriaus plėtros srityje, ES ir kitų išorės finansavimo programų (instrumentų) išmanymą laikytume didžiuliu privalumu);
– Pasižymite analitiniu mąstymu (puikiai gebate apdoroti, sisteminti ir apibendrinti didelius kiekius informacijos, rengti išvadas, numatyti rizikas ir jų valdymo būdus);
– Esate ypatingai komunikabilus (-i) (puikiai sugebėsite atstovauti organizaciją);
– Pasižymite puikiais organizaciniais, laiko planavimo įgūdžiais;
– Mokate anglų kalbą;
– Gebate savarankiškai planuoti savo veiklas ir jas atlikti laiku;
– Nuolatinis tobulėjimas yra Jūsų DNR dalis.

Siūlomas atlyginimas (bruto): nuo 1700 EUR (priklausomai nuo turimos patirties).

Kandidatų CV laukiame iki spalio 8 dienos el. p. INFO@KLAIPEDAREGION.LT

Radus tinkamą kandidatą, atranką stabdysime. Pateikta asmeninė informacija bus saugoma asociacijoje “Klaipėdos regionas” iki atrankos procedūros pabaigos. Atrinkus kanditatą, pateikti duomenys bus sunaikinti.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Naujienos