0

Klaipėdos rajono gyventojams pristatyti nauji specialistai ir jų funkcijos – Gerovės konsultantai

Šiandien, liepos 5 d., vyko Klaipėdos rajono savivaldybės kartu su partneriais Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Gargždų sporto centru, Gargždų atviru Jaunimo centru, Priekulės socialinių paslaugų centru įgyvendinamo projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas“ pristatymo renginys. Tikslas – supažindinti Klaipėdos rajono gyventojus su Gerovės konsultantų teikiamomis žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugomis.

Renginio metu pirmąjį žodį tarė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarpsektorinio bendradarbiavimo koordinatorė, projekto vadovė Toma Stonkė. Specialistė supažindino renginio dalyvius su įgyvendinamu projektu: finansavimu, veiklomis, naujais specialistais ir kitomis įgyvendinimo detalėmis. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė plačiau papasakojo apie Gerovės konsultantų koordinacinio centro veiklą. Gerovės konsultantų paslaugų teikimo centrų veiklos tobulinimo principai:

1. Inovatyvių, prieinamų, nediskriminuojamų, įvairioms visuomenės grupėms pritaikytų paslaugų plėtojimas.
2. Nuotolinių paslaugų įdiegimas ir plėtojimas.
3. Sudarymas sąlygų ir galimybių teikti ir grupines psichoemocinės pagalbos ir savipagalbos paslaugas.
4. Elektroninių administravimo ir vertinimo įrankių diegimas ir taikymas.
5. Glaudus bendradarbiavimas su ASPĮ (šeimos gydytojais), PSC bei kitomis suinteresuotomis ar aktualiomis paslaugos gavėjams institucijomis.
6. Gerųjų praktikų ir problemų dalinimasis su Gerovės konsultantų paslaugas teikiančiais centrais tose pačiose ir kitose savivaldybėse, pavyzdžiui: metinių renginių/susitikimų/konferencijų organizavimas, bendrų mokymų Gerovės konsultantams organizavimas ir pan.

Vėliau Gerovės konsultantė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Gerovės konsultantė Lijana Petreikienė pristatė Gerovės konsultantų teikiamas paslaugas: paaiškino, kas gali kreiptis dėl paslaugų, papasakojo, kad vienam asmeniui bus suteikta iki 8 susitikimų (vieno susitikimo trukmė 45 min.), kurių metu pagalbos atėjęs asmuo bendraus su Gerovės konsultantu, atliks testą, testo pagalba Gerovės konsultantas nuspręs, kokia pagalba reikalinga. Jei asmeniui nėra reikalinga kitų specialistų pagalba, susitikimų metu bandys įvairius metodus, kurie pagelbės asmeniui gyventi pilnavertišką gyvenimą be streso, nerimo ar kitų problemų, su kuriomis susidaria atėjęs asmuo.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Gerovės konsultantė Greta Račkauskaitė atliko praktinę užduotį „PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausą“ renginio dalyviams. Šios užduoties metu buvo pastebėta, kad visi dalyviai gali kreiptis į Gerovės konsultantą, kadangi nei vienas nesurinko 100 balų. Po šios užduoties, renginio pabaigoje, ne vienas dalyvis pasiliko dar padiskutuoti su Gerovės konsultantais, o kai kurie net apsikeitė kontaktais ir susitiks pirmai konsultacijai.

Projekto pristatymo metu išryškėjo teigiama Gerovės konsultantų paklausa rajone: šalyje, nors ir gerėja situacija, vis dar vyrauja stigmos dėl psichologų ar psichoterapeutų/psichiatrų teikiamų paslaugų. Tikimės, kad Gerovės konsultantai išblaškys visus nepagrįstus įsitikinimus, žmonės drąsiai kreipsis dėl teikiamų paslaugų, norėdami jaustis puikiai.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata