0

Šeštadienį,
2023
m.
rugpjūčio
5
d.,šeštadienį,
Raseinių
rajone,
Ariogaloje,
Dubysos
slėnyje
33-ą
kartą
vyks
tradicinis
tremtinių,
politinių
kalinių
ir
Laisvės
kovų
dalyvių
sąskrydis
„Su
Lietuva
širdy“.

Planuojama,
kad
sąskrydyje
dalyvaus
Ministrė
Pirmininkė
Ingrida
Šimonytė,
Lietuvos
Respublikos
Seimo
nariai,
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centro
(LGGRTC)
generalinis
direktorius
dr.
Arūnas
Bubnys,
Europos
Parlamento
nariai,
Raseinių
rajono
savivaldybės
meras
Arvydas
Nekrošius
ir
kiti
garbūs
svečiai.

Pasak
Lietuvos
politinių
kalinių
ir
tremtinių
sąjungos
pirmininko
dr.
Gvido
Rutkausko,
pirmą
kartą
į
sąskrydį
atvyksta
svečiai

Austrijos,
Vokietijos,
Lenkijos,
Latvijos.

,,Džiaugiuosi
šia
tradicija,
kuri
kasmet
į
gražų
būrį
sujungia
Lietuvos
politinių
kalinių,
tremtinių,
laisvės
kovų
dalyvių
bendruomenę,

vaikus
ir
vaikaičius
bei
visus,
kuriems
svarbi
Lietuvos
istorija.
Šiandien
mes
dar
kartą
galime
įsitikinti,
kokia
trapi
laisvė
ir
kokia
brangia
jos
kaina.
Nuoširdžiai
Jums
dėkoju

kelią
į
laisvę,
kuriuo
šiandien
mes
džiaugiamės
ir
didžiuojamės.
Tad
kiekvienas
puoselėkime
laisvę
savo
kasdieniniais
darbais“,-
sako
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centro
generalinis
direktorius
dr.
Arūnas
Bubnys.

,,Mes
jau
33
-iąjį
kartą
susirenkame
Ariogaloje,
prie
Dubysos
slėnio,
visi
kaip
broliai
ir
seserys,
ne
tik
pasimatyti,
pabendrauti,
bet
ir
aptarti
politines
aktualijas.
Mumyse
dar
gyva
Lietuvos
rezistencijos
dvasia.Tad
į
šventę
kviečiame
atvykti
visus
Lietuvą
mylinčius
žmones“,-
sako
Lietuvos
politinių
kalinių
ir
tremtinių
sąjungos
pirmininkas
dr.
G.Rutkauskas.

Sąskrydžio
metu
vyks
bus
eksponuojama
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centro
Okupacijų
ir
laisvės
kovų
muziejaus
darbuotojų
parengta
paroda
,,Laikom
frontą!”.
Sąskrydžio
dalyviams
13
.30
val.
diskusijų
erdvėje

pristatys
LGGRTC
Okupacijų
ir
laisvės
kovų
muziejaus
vyresnioji
patarėja
muziejinei
veiklai
Ramunė
Driaučiūnaitė.

Ši
edukacinė
kilnojamoji
paroda
skirta
partizanui,
politiniam
kaliniui,
Lietuvos
politinių
kalinių
ir
tremtinių
sąjungos
ilgamečiam
vadovui
ir
Garbės
pirmininkui,
Prienų
krašto
garbės
piliečiui,
legendinio
Lietuvos
partizano
Juozo
Lukšos-Daumanto
broliui,
dimisijos
kapitonui
Antanui
Lukšai-Arūnui
100-osioms
gimimo
metinėms
pažymėti.

Sąskrydžio
metu
vyks
susitikimai
su
Lietuvos
Respublikos
Seimo
nariais,
Europos
Parlamento
nariais,
bus
pristatomi
dokumentiniai
filmai
apie
Lietuvos
partizanų
gyvenimą.
Bus
galima
įsigyti
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centro
Leidybos
skyriaus
išleistų
istorinės
atminties
knygų.

Renginį
organizuoja
Lietuvos
politinių
kalinių
ir
tremtinių
sąjunga
kartu
su
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centru,
Raseinių
rajono
savivaldybe,
Lietuvos
kariuomene,
LR
krašto
apsaugos
ministerija,
Lietuvos
šaulių
sąjunga,
rekonstruktorių
klubu
,,Partizanas”,
Lietuvos
nacionaliniu
kultūros
centru.


PROGRAMA

10
val..
Šventinė
eisena
į
Dubysos
slėnį.

10.45
val.
vėliavų
pakėlimo
ceremonija.

11
val. 
šv.
Mišios
tremtinių,
politinių
kalinių
ir
laisvės
kovotojų
pagerbimui.

12
val.
sąskrydžio
aukuro
įžiebimas,
šventės
atidarymas.
Sąskrydį
sveikina
Šakių
„Varpo“
mokyklos
moksleiviai.

Svečių
sveikinimai:J.E.
Prezidentas
Gitanas
Nausėda,
Premjerė
I.
Šimonytė,
Kardinolas
S.
Tamkevičius,
Europos
Parlamento
narys
prof.
Liudas
Mažylis,
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centro
generalinis
direktorius
dr.
ArūnasBubnys,
Raseinių
rajono
savivaldybės
meras
Arvydas
Nekrošius,
LPKTS
pirmininkas
dr.
Gvidas
Rutkauskas,Svečiai

,,Inter-Asso” 
Inter-
Asso:
delegacija

Austrijos,
Vokietijos,
Lenkijos,
Latvijos

trumpas
pasveikinimas
scenoje.

12.30
val.
jungtinio
tremtinių
choro
koncertas.


Preliminari
renginių
programa
rugpjūčio
5
d.
Ariogaloje:


Didžioji
palapinė

13.00
val.
susitikimas
su
LR
Seimo
nariais
:

dalyvauja
Audronius 
Ažubalis-
žurnalistas,
Lietuvos
politinis
veikėjas,
buvęs
LR
užsienio
reikalų
ministras,
prof.
Valdas
Rakutis,
Lietuvos
karo
istorikas


13.30
val.
Lietuvos
gyventojų
genocido
ir
rezistencijos
tyrimo
centro
Okupacijų
ir
laisvės
kovų
muziejaus
darbuotojų
parengtos
parodos
,,
Laikom
frontą!»
pristatymas

LGGRTC,
R.
Driaučiūnaitė

14
val.
– 
14.30
val.

knygos
,,Raudonos
aguonos
tarp
bėgių’’
pristatymas.
Dalyvauja
knygos
sudarytoja
Marija
Semaškaitė
Boharevičienė,
Vytautas
Bagdonas

(JAV,
Čikaga).

14.30

14
50
 val.
parodos
,,Skausmo
ir
vilties
laiškai

šalčio
žemės‘‘

pristatymas.
Prof.
Liudas
Mažylis.

14.50

15.20
val.
knygos
,,Childhood
in
forced
exile”-
pristatymas.
Dalyvauja
knygos
sudarytojas
Stanislovas
Abromavičius,
leidėjai

LPKTS
(Valdybos
nariai).

15.20

15.40
val.,,
Keliautojo
žinynas”
,
Vytenis
Almonaitis.
Knygų
pristatymas.


Diskusijų
ir
filmų
palapinėje

13
val.

susitikimas
su
Europos
Parlamento
nariais:

Rasa
Juknevičienė

Europos
Parlamento
narė,
Kovo
11-osios
akto
signatarė,
buvusi
Krašto
apsaugos
ministrė.

Prof.
Liudas
Mažylis 

Europos
Parlamento
narys,
Lietuvos
mokslininkas,
Kauno
Vytauto
Didžiojo
universiteto
profesorius,
politikos
ir
visuomenės
veikėjas.

14.00
val.

16.00
val.
Dokumentinių
filmų
„JUOZAS
JAKAVONIS-TIGRAS“
ir 
ANTANAS
LUKŠA
 ,,LAIKOM
FRONTĄ’’
pristatymas
(aut.
E.
Strončikas).

Slėnyje,
palapinėje:
LGGRTC
ir
LPKTS
knygynėlis

nuo
10

16
val.

14
val.
šventinė
popietė.
Groja
Jungėnų
kapela
„Vėl
gegužio
žiedai,
koncertuoja
„Žvaigždžių
kvartetas,
Vilniaus
senjorų
ansamblis
„Romantikai“

16
val.
sąskrydžio
vėliavos
nuleidimas.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva