0
Lietuva
tęsia
nenutrūkstamą
karinės
paramos
teikimą
Ukrainai.
Per
pirmuosius
septynis
2023
metų
mėnesius
Lietuvos
perduota
karinė
parama
apima
Mi-8
sraigtasparnius,
priešlėktuvinius
pabūklus
L-70
su
amunicija,
M113
šarvuotuosius
transporterius,
milijonus
šovinių,
granatsvaidžių
amuniciją.

Ukrainai
jau
netrukus
bus
perduotos
ir
NASAMS
raketų
paleidimo
sistemos,
anti-dronai,
logistinė
technika,
lovytės
bei
dar
daug
įvairios
kitos
paramos.

Be
perduodamos
karinės
technikos
ir
įrangos
Lietuva
nuolat
taip
pat
aktyviai
apmoko
ukrainiečių
karius,
teikia
ukrainiečiams
gydymą
ir
reabilitaciją,
rengia
ekspertines
konsultacijas,
skiria
lėšas
į
tarptautinius
paramos
Ukrainai
fondus.


Lietuvos
kariuomenės
nuotraukos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva