0
Rugsėjo 17 d. švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė Varšuvoje susitiko su Lenkijos Respublikos švietimo ir mokslo ministru Pšemyslavu Čarneku (Przemysław  Czarnek) aptarti tautinių mažumų ugdymo klausimus, bendradarbiavimą mokslo srityje, pandemijos keliamus iššūkius švietimui.
„Susitikimas buvo labai konstruktyvus ir dalykiškas. Labai svarbu, kad gavome ministro patikinimą, jog bus sprendžiamas lietuviškos pradinės mokyklos Suvalkuose steigimo klausimas, bus suteikta pagalba dėl patalpų ir finansavimo“, – po susitikimo sakė ministrė J. Šiugždinienė.
Susitikime ministrė pristatė bendrojo ugdymo atnaujinimo Lietuvoje kryptis bei paaiškino, kaip, atnaujinus vidurinio ugdymo programą, galėtų būti organizuojamas valstybinis lenkų kalbos egzaminas mokyklų lenkų mokomąja kalba mokiniams.
„Aptarėme ir abiem pusėms rūpimą vadovėlių, jų atnaujinimo klausimą. Sutarėme, kad abi šalys nuodugniai įvertins vadovėlius, prie šio klausimo dar grįšime“, – sakė ministrė.
Abiejų šalių ministerijos sutarė paskatinti abiejų šalių institucijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, užtikrinti daugiau galimybių mokslininkams savo straipsnius publikuoti aukščiausio lygio žurnaluose.
J. Šiugždinienė su Lenkijos švietimo ir mokslo ministru taip pat aptarė pandemijos ir jos poveikio  mokykloms problemas. Lenkijoje sprendimus dėl pandemijos valdymo priemonių švietimo įstaigose priima savivaldybės ir pačios mokyklos.
 Ministrai sutarė paskirti po vieną atstovą, kurie dar kartą įvertins 2019 m. Lietuvos ir Lenkijos švietimo ministrų pasirašytos deklaracijos „Dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo“ nuostatų greitesnio įgyvendinimo galimybę. Deklaracijoje abi šalys įsipareigojo intensyviau bendradarbiauti švietimo srityje: rengiant ir adaptuojant vadovėlius, organizuojant kvalifikacijos tobulinimą mokytojams, stiprinant pagalbą mokykloms, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir kt.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos