0


Ligonių
kasos
pataria:
tai
aktualu
žinoti
grįžtantiems
į
Lietuvą

Pernai
į
Lietuvą
grįžo
13
proc.
daugiau
tautiečių
nei
išvyko.
Daugiau
Lietuvos
piliečių
grįžta
nei
išvyksta
jau
trečius
metus

eilės.
Viena

įvardijamų
grįžimo
priežasčių

labiau
nei
kitose
valstybėse
prieinamos
sveikatos
priežiūros
paslaugos.
Tačiau,
svarstant
grįžti
į
Lietuvą,
nerimaujama,
kad
laukia
ilgas
kelias
lankantis
įvairiose
valstybės
įstaigose
ir
tvarkant
šūsnis
dokumentų.
Ligonių
kasos
grįžtantiesiems
primena
svarbiausius
žingsnius,
kad
jie
turėtų
galimybę
gydytis
Lietuvoje
Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondo
lėšomis. 

 • Nusprendus
  grįžti,
  pirmiausia
  patariama
  pasikonsultuoti
  telefonu
  +370
  5
  232
  2222
  ar
  el.
  paštu

  info@vlk.lt

  apie
  privalomojo
  sveikatos
  draudimo
  teikiamas
  garantijas
  mūsų
  šalyje.
  Konsultacijos
  teikiamos
  lietuvių,
  anglų
  ir
  rusų
  kalbomis.
  Daug
  aktualios
  informacijos
  galima
  rasti
  ligonių
  kasų
  interneto
  svetainėje

  lrv.lt
  .
 • Pirmasis
  žingsnis
  parvykus

  deklaruoti
  gyvenamąją
  vietą
  mūsų
  šalyje,
  nes
  kiekvienas
  į
  Lietuvą
  grįžęs
  jos
  pilietis
  draudžiamuoju
  tampa,
  t.
  y.
  turi
  teisę
  draustis
  privalomuoju
  sveikatos
  draudimu
  nuo
  gyvenamosios
  vietos
  deklaravimo
  datos.
  Jei
  gyvenant
  užsienyje
  nebuvo
  deklaruotas
  išvykimas

  Lietuvos,
  grįžus
  pirmiausia
  reikia
  kreiptis
  į
  „Sodrą“
  ir
  išsiaiškinti,
  ar
  nėra
  privalomojo
  sveikatos
  draudimo
  įmokų
  skolos.
 • Dėl
  privalomojo
  sveikatos
  draudimo
  nustatymo
  teritorinėje
  ligonių
  kasoje
  reikėtų
  konsultuotis
  praėjus
  kelioms
  dienoms
  nuo
  gyvenamosios
  vietos
  deklaravimo
  savivaldybėje
  ar
  seniūnijoje
  arba
  per
  e-valdžios
  vartus
  dienos.
  Tuomet
  informacija
  apie
  gyvenamąją
  vietą
  jau
  bus
  matoma
  ligonių
  kasų
  informacinėje
  sistemoje.
 • Nuo
  gyvenamosios
  vietos
  deklaravimo
  dienos
  atsiranda
  pareiga
  mokėti
  privalomojo
  sveikatos
  draudimo
  (PSD)
  įmoką
  „Sodrai“.
  Dirbančiam
  žmogui
  visos
  privalomos
  įmokos
  sumokamos
  kartu
  su
  darbo
  užmokesčiu.
  Jei
  grįžęs

  užsienio
  žmogus
  kurį
  laiką
  nedirba,
  šias
  įmokas
  turi
  mokėti
  savarankiškai
  arba
  gali
  būti
  draustas
  valstybės
  lėšomis.
  Nedraustam,
  bet
  gyvenamąją
  vietą
  Lietuvoje
  deklaravusiam
  Lietuvos
  piliečiui
  nemokamai
  teikiama
  tik
  būtinoji
  medicinos
  pagalba.
 • Jei
  PSD
  įmokos
  bus
  mokamos
  savarankiškai,
  pirmiausia
  reikia
  pateikti
  prašymą
  „Sodrai“.
  Be
  šio
  prašymo
  sumokėtos
  įmokos
  draustumo
  nesuteiks.
 • Valstybės
  lėšomis
  gali
  būti
  draudžiamos
  labiausiai
  socialiai
  pažeidžiamos
  gyventojų
  grupės.
  Pavyzdžiui,
  vaikai,
  studentai,
  Užimtumo
  tarnyboje
  registruoti
  bedarbiai,
  nedirbančios
  nėščiosios,
  neįgalieji,
  vienas

  tėvų
  (įtėvių,
  globėjų,
  rūpintojų),
  auginantis
  nepilnamečius
  vaikus,
  taip
  pat
  žmonės,
  gaunantys
  socialinę
  pašalpą,
  slaugantys
  neįgaliuosius
  ir
  kt.
 • Mama
  arba
  tėtis,
  auginantis
  nepilnamečius
  vaikus
  ir
  norintis
  šiuo
  pagrindu
  apsidrausti
  valstybės
  lėšomis,
  turi

  pateikti
  prašymą

  ligonių
  kasai.
 • Prašymus
  taip
  pat
  turi
  pateikti
  neįgaliuosius
  slaugantys
  žmonės,
  studentai,
  besimokantys
  ES
  valstybių
  aukštųjų
  mokyklų
  dieniniuose
  skyriuose,
  nedirbančios
  nėščiosios
  (nuo
  28
  nėštumo
  savaitės),
  sergantieji
  visuomenei
  pavojingomis
  užkrečiamomis
  ligomis.
  Didžioji
  dalis
  teisę
  į
  sveikatos
  draudimą
  valstybės
  lėšomis
  turinčių
  gyventojų
  grupių
  apdraudžiamos
  automatiškai.
 • Apsidraudus
  privalomuoju
  sveikatos
  draudimu,
  būtina
  prisirašyti
  prie
  pirminės
  asmens
  sveikatos
  priežiūros
  įstaigos
  ir
  psichikos
  sveikatos
  centro,
  turinčių
  sutartį
  su
  teritorine
  ligonių
  kasa.
  Patariama
  rinktis
  arčiau
  gyvenamosios
  vietos
  esančią
  šeimos
  kliniką,
  polikliniką
  ar
  pirminės
  sveikatos
  priežiūros
  centrą.
  Psichikos
  sveikatos
  centrą
  galima
  rinktis
  tik
  esantį
  gyvenamojoje
  savivaldybėje.
 • Prisirašant
  prie
  gydymo
  įstaigos
  galima
  pačiam
  pasirinkti
  šeimos
  gydytoją.
  Jei
  pasirenkamas
  gydytojas,
  kuris
  dėl
  darbo
  krūvio
  negali
  aptarnauti
  didesnio
  skaičiaus
  pacientų,
  neviršydamas
  maksimaliojo
  darbo
  laiko
  reikalavimų,
  įstaigos
  administracija
  turi
  pasiūlyti
  kitą
  toje
  pačioje
  gydymo
  įstaigoje
  dirbantį
  šeimos
  gydytoją.
 • Pirminės
  ambulatorinės
  odontologinės
  sveikatos
  priežiūros
  paslaugos
  teikiamos
  arba
  toje
  pačioje
  gydymo
  įstaigoje,
  prie
  kurios
  prisirašo
  pacientas,
  arba
  kitoje,
  su
  kuria
  įstaiga
  yra
  sudariusi
  sutartį.
  Kurioje
  įstaigoje
  pacientas
  gali
  gauti
  pirminės
  odontologijos
  paslaugas,
  turi
  informuoti
  jo
  šeimos
  klinika,
  poliklinika
  ar
  pirminės
  sveikatos
  priežiūros
  centras.


Panevėžio
teritorinės
ligonių
kasos
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata