0

2021 09 01

Rytoj Žemės ūkio ministerijoje Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitete bus apsispręsta dėl priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramos paskirstymo pareinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu.

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ yra viena iš populiariausių programos priemonių. Ji skirta modernizuoti ūkius, didinti ūkininkų pajamas, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą ir kt. Paramą gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai arba pripažintam žemės ūkio kooperatyvui.

Pasinaudoję šia parama, pareiškėjai gali įsigyti naujos įrangos ir technologinių įrengimų, statyti naujus ir rekonstruoti senus gamybinius pastatus, įrengti ūkio infrastruktūrą, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas.

Lėšos investicijoms į žemės ūkio valdas buvo skiriamos 2000-2006 m. pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD), 2004-2006 m. pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) bei pagal 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programas. 
Lentelėje pateikiame informaciją apie iki šiol sektoriams skirtą paramą investicijoms į žemės ūkio valdas.

 

 

 

 

 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos