0

Patvirtintos
Klaipėdos
regiono
specializacijos
strategijos
2030
įgyvedinimo
ataskaitos

2022
m.

Klaipėdos
regiono
specializacijos
strategijoje
iki
2030
metų
(toliau

KRSS2030)
suplanuotų
krypčių
ir

priemonių
įgyvendinimas
vyksta
etapais

rengiant
trimetes
specializuotas
krypčių
priemonių
programas.
Kiekvienais
metais
Asociacija
“Klaipėdos
regionas”
(KRSS2030
įgyvendinimo
proceso
koordinatorius),
kartu
su
krypčių
darbo
grupėmis
(skirtingų
regiono
partnerių
atstovai)
parengia
kiekvienos
KRSS2030
krypties
programos
įgyvendinimo
ataskaitas.
Krypčių
ataskaitos
leidžia
stebėti
KRSS2030
įgyvendinimo
procesą,
įsivertinti
priemonių
tikslingumą
ir
savalaikiškumą,
matyti
poreikį
gyvenimo
diktuojamoms
korekcijoms.

Kviečiame
susipažinti
su
nesenai
patvirtintomis
KRSS2030
įgyvendinimo
ataskaita

2022
m.,
kurią
sudaro
visų
5
krypčių
įgyvendinimo
programų
ataskaitos.

Taip
pat
kviečiame
susipažinti
ir
su
KRSS2030
horizontaliojo
prioriteto
„Atviras
regionas“
rodiklių
pasiekimo
ataskaitomis

2022
m.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Naujienos