0

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį dalyvavo nuotolinėje diskusijoje, kurią surengė globali platforma „Pirmųjų ponių ir ponų viršūnių susitikimas“ („The Summit of the First Ladies and Gentlemen“). Šios platformos iniciatorė – Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska.

Pagrindinė šiandien vykusios diskusijos tema – pirmųjų ponių ir ponų įtaka minkštajai galiai.

„Noriu padėkoti platformos sumanytojams ir organizatoriams už nuolatines pastangas pabrėžti pirmųjų ponių ir ponų veiklos svarbą bei jos daromą įtaką tiek nacionaliniame lygmenyje, tiek ir tarptautiniu mastu, ir parodyti, kad ši veikla neabejotinai prisideda prie kiekvienos šalies matomumo ir reprezentavimo pasaulyje“, – sakė D. Nausėdienė.

Diskusijos dalyviams buvo pristatytas to paties kaip ir diskusijos tema pavadinimo tarptautinis mokslinis tyrimas, paremtas 2024 metų Pasauliniu minkštosios galios indeksu („Global Soft Power Index 2024“).

Lietuvos pirmoji ponia pabrėžė, kad minkštosios galios indeksas, sulaukęs pripažinimo Jungtinėse Tautose ir tapęs integralia šios organizacijos darbotvarkės dalimi, yra svarbus rodiklis vertinant darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

D. Nausėdienė atkreipė dėmesį, jog 2024 metų Pasaulinio minkštosios galios indekso vertinime pirmą kartą dalyvavo visos Jungtinių Tautų šalys narės. Pasak pirmosios ponios, tai rodo, kad šis tyrimas, atliekamas kasmet nuo 2020 metų, įgijo visuotinį pripažinimą ir kiekvienais metais tampa vis reikšmingesnis. Į jį įsitraukia vis daugiau ekspertų – tarp jų ir viešosios nuomonės – iš įvairių šalių, kurios kuo toliau, tuo atsakingiau ir išsamiau pateikia tyrėjams duomenis.

„Pirmųjų ponių ir ponų veiklos sferos ir ribos – labai plačios. Jos neabejotinai turi sąsajų su visais aštuoniais minkštosios galios ramsčiais: verslu ir prekyba, valdymu, tarptautiniais santykiais, kultūra ir paveldu, žiniasklaida ir komunikacija, švietimu ir mokslu, žmonėmis ir vertybėmis bei tvaria ateitimi. Mūsų veikla neabejotinai turi įtakos įvairių tarptautinės arenos dalyvių – valstybių, korporacijų, bendruomenių, visuomenės ir kitų – pasirinkimams bei elgsenai“, – teigė D. Nausėdienė.

„Pirmųjų ponių ir ponų viršūnių susitikimo“ platforma – tai tarptautinė iniciatyva, siekianti vienyti pirmąsias ponias ir ponus kovoje su pasauliniais iššūkiais. Platforma skatina dialogą ir veiksmingą atsaką į pasaulinius humanitarinius iššūkius pasitelkiant minkštąją galią, partnerystę, viešąją diplomatiją, apsikeitimą žiniomis ir bendrų iniciatyvų įgyvendinimą.

lrp.lt

The post Pirmoji ponia dalyvavo tarptautinėje diskusijoje apie minkštosios galios svarbą appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Pasaulis