0

Kam skirtas?

Kaip gali būti kuriama pridėtinė vertė jūros ir jūrininkystės sektoriuje nedarant žalos vandenynų, upių ir ežerų ištekliams bei pakrančių regionams? Kokios yra bendradarbiavimo galimybės mėlynojo augimo ir tvarios vandenynų ekonomikos srityje? Kokias finansavimo galimybės suteikia Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai?

Tai tik keli iš nedaugelio klausimų, kuriuos aptarti susirinks verslo atstovai, klasterių nariai, ekspertai, mokslininkai, politikai ir kiti suinteresuoti asmenys. Atstovai iš 12 Europos šalių (Bulgarija, Kroatija, Estija, Graikija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija) pasidalins ekspertinėmis įžvalgomis ir gerąja patirtimi kuriant „žalius“ sprendimus, inovatyvias technologijas ir  atsinaujinančius energijos šaltinius prisidedančius prie mėlynojo augimo skatinimo Europoje.

Virš 200 dalyvių, 2 dienos pranešimų ir diskusijų apimančių tokias temines sesijas kaip ekologiška laivyba, išmanieji uostai, jūros vėjo energija, mėlynoji bio-ekonomika ir dumblių gamyba, Europos žaliasis kursas ir mėlynosios ekonomikos strategija.

Kokios yra galimybės sudalyvauti?

Renginys  yra hibridinio formato: renginys gyvai Atėnuose, tiesioginė transliacija internetu, nuotoliniai B2B susitikimai.

Dalyvauti renginyje nuotoliu gali visi norintys. Susidomėjote? Užsiregistruokite čia.

Dalyvauti gyvai: MITA atrinks iki 10 atstovų dalyvauti gyvai renginyje Atėnuose, kuriems kompensuos kelionės išlaidas (fiksuotoji suma 779 Eur).  Susidomėjote? Teikite paraišką kelionių išlaidoms kompensuoti čia.

Dalyvauti nuotoliniuose B2B susitikimuose kviečiami ieškantys partnerių bendram projektui įgyvendinimui. Susidomėjote? Sukurkite profilį B2B platformoje.

Informacija apie renginį anglų kalba čia.

Turite klausimų, susisiekite norwaygrants@mita.lt

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Naujienos