0

Rusija vykdo agresiją prieš Ukrainą. Karas pradėtas 2022 metų vasario mėn. 24d. 5 val. ryto ir tęsiasi jau dvidešimt septinta  para.

Kovo 22d. 06.30 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas paskelbė operatyvinę informaciją apie Rusijos invaziją kovo 21 d. 24.00 val. situacijai.

„Karo veiksmų metu priešas (Rusija, – red. Past.) laikinai yra užgrobęs ir išlaiko sausumos koridorių su okupuotu Krymu ir blokuoja (Ukrainos) prieigą prie Azovo jūros.

Praradusios savo puolamąjį potencialą, okupacinės pajėgos toliau formuoja ir perkelia rezervus iš Rusijos Federacijos teritorijos gilumos  prie Ukrainos sienų.

Dėl didelių nepakeičiamų personalo (įskaitant vadavietes) nuostolių Rusijos Federacijos ginkluotosiose pajėgose buvo sustabdytas planinis karininkų ir seržantų atleidimas iš karinės tarnybos. Rusijos Federacijos karinė-politinė vadovybė užsiima aktyvia propaganda,siekiant motyv uoti Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų karius brautis į Ukrainos teritoriją.

Polisijoje dienos metu priešas bandė sustiprinti puolamąsias operacijas keliomis kryptimis, patyrė nuostolių, puolimas nepavyko. Toliau vyksta oro žvalgyba .

Severskio kryptimi priešas nevykdo aktyvių puolamųjų veiksmų, toliau atkuria puolamuosius pajėgumus, įvesdamas papildomus taktinius junginius į Ukrainos teritoriją. Ypač stiprina 90-osios tankų divizijos taktinę gruouotę.

Įsibrovėlio vienetai ir toliau apšaudė Černigovą bei  kitas gyvenvietes, toliau mėgina užpulti Brovariją, tačiau lauktą sėkmę trikdo dideli nuostoliai. Todėl priešas bando papildyti atsargas ir žvalgytis.

Slobožansko kryptimi priešas aktyviai nepuola, toliau iš dalies blokuoja Sumų miestą, nuolat apšaudo Charkovą.

<…>

Pietų Bugo kryptimi įsibrovėliai perėjo prie gynybinių veiksmų, mėgina atkurti kovinius pajėgumus, bandydami pakeisti sugadintas šarvuotas transporto priemones.

Mykolaivo kryptimi, Ukrainos pajėgoms kontratakavus, priešas buvo priverstas pasitraukti be jokių laimėjimų.

Taigi, per dieną, dėka didvyriškų mūsų gynėjų veiksmų, Ukrainos valstybinė vėliava buvo iškelta virš Makarovo miesto, priešas buvo atmestas.

Priešo lėktuvai ir toliau naikina infrastruktūrą Ukrainos teritorijoje: Kijevo, Černigovo, Charkovo ir Donecko regionuose tai daroma raketų ir bombų atakomis. Laukiama, kad tokios taktikos bus laikomasi ir toliau,”- skelbia Ukrainos generalinis štabas. (censor.net)

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Pasaulis