0

Dalinkitės

Kauno
apylinkės
teismo
Kauno
rūmuose
paskelbtas
nuosprendis
byloje,
kurioje
D.
A.
ir
E.
J.
kaltinti
dėl
Kauno
miesto
daugiabučiuose
įvykdytų
plėšimų.

Įrodyta,
jog
2023
m.
gegužės
1
d.
abu
kaltinamieji,
veikdami
bendrininkų
grupėje,
paskambino
į
viename
daugiabutyje
esančio
buto
duris,
o
šeimininkei
jas
atidarius,
įsibrovė
į
butą.
Bylos
duomenimis,
D.
A.
nukentėjusiajai
į
kaklą
įrėmė
peilį,
pargriovė
ant
grindų,
užspaudė
burną,
surišo
rankas
ir
kojas,
tada
kartu
su
bendrininku
E.
J.
nutempė
moterį
į
vonios
kambarį,
o

bute
rastos
piniginės
pagrobė
200
eurų.

Taip
pat
įrodyta,
jog
anksčiau
13-ika
kartų
teistas
D.
A.
2023
metų
balandžio
28
bei
30
dienomis,
tokiu
pačiu
būdu
įsibrovė
į
dar
du
butus
ir

dviejų
nukentėjusiųjų
pagrobė
250
eurų.
Byloje
surinktais
duomenimis
įrodyta,
jog
D.
A.,
nustūmęs
nukentėjusiąsias,
grasino
joms
peiliu
ir
taip
atėmęs
galimybę
priešintis,
pagrobė

pinigus.
D.
A.
teigimu,
pinigų
jam
reikėjo
narkotinių
medžiagų
įsigijimui,
o
nusikalstamas
veikas
padarė
būdamas
abstinencijos
būsenoje.

Teismo
nuosprendyje
konstatuota,
jog
D.
A.
veikė
tiesioginė
tyčia,
jo
kaltė
bei
faktinės
nusikalstamos
veikos
aplinkybės
yra
neginčijamai
įrodytos
ikiteisminio
tyrimo
metu
surinktų
ir
teisiamajame
posėdyje
ištirtų
įrodymu
visetu.

Teismas,
skelbdamas
nuosprendį
pažymėjo,
jog
kaltinamojo
E.
J.
ir
jo
gynėjo
argumentai,
kad
jis
neatliko
visų
plėšimui
konstatuoti
būtinų
veiksmų
ir
byloje
turėjo
būti
konstatuotas
vykdytojo ekscesas
(bendrininkų
susitarimo
ribų
peržengimas),
yra
nepagrįsti.

Plėšimo
bylose
nusikaltimo
bendrininkas

vykdytojas

yra
ir
tas
asmuo,
kuris
visiškai
realizavo
plėšimo
objektyviuosius
požymius
(naudojo
smurtą
prieš
nukentėjusįjį
ir
pasisavino
turtą),
ir
tas,
kuris
bent

dalies
realizavo
kai
kuriuos
objektyviuosius
plėšimo
požymius.

Teismo
nuosprendyje
pažymima,
jog
nors
E.
J.
nukentėjusiajai
tiesiogiai
peiliu
negrasino
ir
pinigų
nereikalavo,
tačiau
bendrininko
D.
A.
veiksmams
neprieštaravo
ir
jiems
pritarė,

nutraukti
nesistengė,
vykdė
bendrininko
nurodymus
šiam
padėti
surišti
ir
nunešti
nukentėjusiąją,
pasitraukti

nusikaltimo
vietos,
iškviesti
taksi
automobilį.

Atsižvelgiant
į
šias
aplinkybes,
padaryta
pagrįsta
išvada,
kad
E.
J.
ir
D.
A.
veiksmuose
yra
tiek
objektyvieji,
tiek
subjektyvieji
 nusikalstamos
veikos
požymiai,
jie
abu
veikė
sutartinai,
kartu
siekė
bendro
rezultato,
suprato
savo
vaidmenį
bendrame
nusikaltime
ir
suvokė,
kad
svetimą
turtą
pagrobia
panaudojus
peilį
ir
atimant
galimybę
nukentėjusiajai
pasipriešinti

surišant,
taip
pat,
jog
numatė
nusikalstamos
veikos
padarinius
ir

norėjo,
taigi

veikė
tiesiogine
tyčia.

2023
m.
rugpjūčio
18
d.
Kauno
apylinkės
teismo
Kauno
rūmų
nuosprendžiu
D.
A.
ir
E.
J.
pripažinti
kaltais
dėl
plėšimų
(Baudžiamojo
kodekso
180
str.
2
d.).
Subendrinus
bausmes
D.
A.
paskirta
galutinė
4
metų
laisvės
atėmimo
bausmė,
E.
J.
paskirta
1
metų
ir
4
mėnesių
laisvės
atėmimo
bausmė,
įpareigojant
po
nuosprendžio
įsiteisėjimo
nedelsiant
atlikti
6
mėnesių
laisvės
atėmimo
bausmę,
likusios
neatliktos
bausmės
dalies
vykdymas
atidėtas
1
metų
ir
6
mėnesių
laikotarpiui.

Valstybinį
kaltinimą
teisme
palaikė
Kauno
apylinkės
prokuratūros
prokurorai.
Nuosprendis
per
20
dienų
gali
būti
skundžiamas.

Kauno
apylinkės
teismo
informacija.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva