0

Dalinkitės

Specialiųjų
tyrimų
tarnyba
(STT)
skelbiasi
atlikusi
nepaprastai
svarbų
ir
originalų
darbą

parlamento
narių
išlaidas,
susijusias
su
parlamentine
veikla,
bei
gyvenamųjų
patalpų
Seimo
viešbutyje
suteikimą
reglamentuojančių
teisės
aktų
antikorupcinį
vertinimą.
Šis
tas
pasigyrime,
kurį
talpinu
bemaž
netaisytą,
yra
keisto.

Nuotr.
asociatyvi

Anot
iškilmingo
pranešimo
spaudai,
nustatyta
(oho,
koks
sunkus
darbas!),
kad
teisinis
reguliavimas
sudaro
galimybes
lėšas
parlamentinės
veiklos
išlaidoms
kompensuoti
šios
veiklos
tinkamai
nevykdant.
Atsiskaitymo

šių
lėšų
panaudojimą
tvarka
ne
visuomet,
kaip
pabrėžia
atradusi
STT,
sudaro
galimybę
įvertinti,
ar
patirtos
išlaidos
naudojamos
parlamentinei
veiklai
vykdyti.

Nenoriu
STT
savęs
ir
savo
atradimų
aukštinimo
teksto
labai
stipriai
plėšyti
gabalais,
tad
visas
likę
sau
ditirambas,
patalpintas
į
kabutes,
neliečiamas

STT
korupcijos
prevencijos
pareigūnai
atkreipė
dėmesį,
kad
skirtingai
nei
Seimo
nario
atlyginimas,
kuris
parlamentarui
be
svarbios
pateisinamos
priežasties
nedalyvavusiam
daugiau
kaip
pusėje
Seimo
posėdžių
mažinamas
vienu
trečdaliu,
lėšos
parlamentinėms
išlaidoms
mokamos
nepertraukiamai,
nepriklausomai
nuo
Seimo
nario
veiklos
intensyvumo,
dalyvavimo
ar
nedalyvavimo
komisijų
ar
komitetų
posėdžiuose
statistikos,
kt.

STT
vertinimu,
kai
kurios
parlamentinės
išlaidos
reglamentuotos
pernelyg
abstrakčiai,
dėl
to
gali
būti
įvairiai
interpretuojamos
ir
nepagrindžiamos.
Pavyzdžiui,
teisės
aktai
nedetalizuoja
Seimo
nario
nuomojamo
biuro
patalpai
keliamų
reikalavimų,
nėra
apibrėžtas
pašto
prekių
sąvokos
turinys.
Seimo
kanceliarijos
skelbiamoje
ataskaitoje
apie
Seimo
narių
2023
m.
sausio–kovo
mėn.
išlaidas,
susijusias
su
parlamentine
veikla,
pašto
prekių
ir
paslaugų
išlaidos
detaliai
neatsispindi.

Analizuoti
teisės
aktai
galimai
tinkamai
neužtikrina
interesų
konfliktų
prevencijos
įsigyjant
prekes
ar
paslaugas

parlamentinei
veiklai
skirtų
lėšų.
Nustatyta,
kad
 kompiuterinės
technikos,
programinės
įrangos,
biuro
įrangos,
biuro
patalpų
nuomos
ar
kitas
parlamentinei
veiklai
reikalingos
sutartys
negali
būti
sudaromos
su
Seimo
nariui
artimais
asmenimis
ir
su
jais
susijusiais
juridiniais
asmenimis,
tačiau
tais
atvejais,
kai
dėl
paslaugų
ir
prekių
įsigijimo
sutartys
nesudaromos,
o
jos
yra
perkamos,
minėto
ribojimo
teisės
aktai
nenustato.

Atsižvelgdama
į
tai,
STT
siūlo
apibrėžti
parlamentinės
veiklos
sąvoką
ir
jai
būtinų
ir
atlygintinų
išlaidų
turinį
įstatymo
lygmens
teisės
akte,
taip
pat
tikslinti
Parlamentinių
išlaidų
aprašo
nuostatas,
susijusias
su
parlamentinei
veiklai
skirtų
išlaidų
panaudojimo
kontrole.
Pavyzdžiui,
norint
gauti
lėšas
parlamentinei
veiklai,
kiekvienas
Seimo
narys
savo
vardu
atidaro
banko
sąskaitą

STT
siūlo
įtvirtinti
pareigą
Seimo
nariui

patiriamas
parlamentines
išlaidas
atsiskaityti
tik
ta
mokėjimo
kortele
ar

su
ja
susietos
banko
sąskaitos.

STT
atkreipia
dėmesį,
kad
teisinis
reguliavimas
nenumato
ribojimų
dėl
parlamentinių
lėšų
naudojimo
rinkimų
periodu,
todėl
kai
kurios
išlaidos
gali
turėti
ir
paslėptos
politinės
reklamos
požymių,
tačiau,
skirtingai
nei
politinė
reklama,
nėra
atskirai
žymimos,
tokiu
būdu
mokesčių
mokėtojams
nesuteikiama
galimybė
žinoti
apie

lėšų
naudojimą
parlamentarų
viešiesiems
ryšiams.

Be
to,
atlikus
antikorupcinį
vertinimą,
įžvelgta
rizikų
dėl
gyvenamųjų
patalpų
Seimo
viešbutyje
naudojimo

teisės
aktai
sudaro
galimybę
jas
interpretuoti
ne
visuomet
pagrįstai
suteikiant
galimybę
nemokamai
apsigyventi
Seimo
viešbutyje.
Taip
pat
teisės
aktuose
nereglamentuota
butų
Seimo
viešbutyje
naudojimo
pagal
paskirtį
kontrolės
tvarka
ir

šią
funkciją
atsakingi
subjektai.

STT
antikorupcinio
vertinimo
išvadą
pateikė
Seimo
Valdybai
ir
kanceliarijai,
siūlydama
svarstyti
teisinio
reglamentavimo
tobulinimo
galimybę.”

***


Dabar
išsakau
savo
asmeninę
nuomonę
apie
šią

niektauzą.

Keista,
kad
įstaiga,
kurios
viena
pagrindinių
funkcijų
yra
korupcijos
prevencija,
tik
dabar
atranda

ameriką

(ne
tą,
kur
1492
metais
užkluo
esant
Kolumbas
ir
jo
sekėjai.
)Paskaičiavus
STT
gaunamą
finansavimą
ir
veiklos
efektyvumą,
nuolatinius
skandalus,
į
kuriuos
įsivelia
jos
pareigūnai,
reikėtų
pripažinti,
kad
ši
institucija
nepasiteisino
ir

likvidavus
nelabai
kas
pasigestų.

Prezidentės
Grybauskaitės
valdymo
metais
STT
buvo
sukompromituota,
tapo
neparankių
politikų,
tarnautojų,
verslininkų
sudorojimo
įrankiu
prisidengiant
šventa
kova
su
korupcija.
Paklusnių
STT
vadovų
skyrimas,
įžvelgiant
nepotizmo
požymius
kai
kuriuose
paskyrimuose
(pavyzdys

prezidentės
ilgametės
patarėjos,
teigiama,
kad
ir
asmeninės
draugės,
dukra
(Kazėnaitė),
dar
būdama
Riomerio
universiteto
studente,
tampa
prezidentės
patarėjų
komandos
dalimi,
o
paskui,
trumpai
pašildžiusi
vieno

STT
padalinių
vadovės
kėdę,
prezidentės
buvo
paskirta
STT
direktoriaus
pavaduotoja.

Taip
paskirti
vadovai
aplink
save
suburia
atitinkamas
komandas,
„ne
savi”,
protingesni

nuleistą
vadovą
pavaldiniai
palieka
tarnybą.
Ratas
užsidaro,
ir
po
dešimtmečių
darbo,
STT
paskelbia
jau
net
ne

bukulaurų
,
kaip
dabar
mėgstama
sakyti,
o
aštuntos
klasės
lygio
opusėlį
apie
parlamentinių
lėšų
panaudojimą
ir
siūlo
priemones,
kurios
dar
labiau
didina
biurokratiją
(pvz.,
lėšos
būtų
pervedamos
į
specialią
kažkurio
banko
sąskaitą
(kurio?,
kokie
pasirinkimo
kriterijai?).

Metas
pripažinti,
kad

parlamentaro
atlyginimą
norinčių
dirbti
nėra
daug.
Tai
ir
prisiduriama
„iš
pašto”
išlaidų.
Padėjėjai
du
arba
trys

ar
neužtenka
Seimo
nariui
vieno
padėjėjo?
Pažiūrėkite
kas
ten
įdarbinti
ir
ar
tikrai
pluša
paties
parlamentaro,
o
ne
jo
atstovaujamos
partijos
naudai.
Etatai
yra
partijų
ir
koalicijų
derybų
objektas.

Tiesą
sakant,
valstybės
gyvulių
ūkis
prasideda
ten.
Sakyčiau,
kad
daug
taupiau
būtų,
jeigu
suskaičiavus
vienos
parlamentinių
išlaidų
dienos
kaštus,
jie
būtų
išmokami
parlamentarui.

nelankytas
dienas
nemokėti.
Sutvarkyti
padėjėjų
atlyginimus,
palikti
po
vieną
realiai
dirbantį.
Seimo
bendrabutis
jau
seniai
ne
bendrabutis
(prabangos
ten
aišku
nėra),
o
kai
kurių
nuolatinių
parlamentarų
ir

vaikų
gyvenama
vieta
Vilniaus
centre.

Taigi,
reikia
visą
parlamento
darbo,
atlyginimų,
parlamentinės
veiklos,
o
gal
ir
viso
viešojo
sektoriaus
finansavimo
klausimą
spręsti
kompleksiškai,
o
ne
atradinėti
dešimtmečiais
visiems
matomas

amerikas
.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva