0

2021 09 22

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba paskelbė kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų, kuriems valstybė teikia dalinę finansinę paramą, konkursą. Viešosios informacijos rengėjų (juridinių asmenų) projektai gali būti įgyvendinami nacionalinėje ir regioninėje periodinėje spaudoje, periodiniuose kultūros ir meno leidiniuose, nacionalinėse ir regioninėse radijo bei televizijos laidose, internetinėje žiniasklaidoje.

Skirtingai nei iki šiol, 2022 metų projektų paraiškos priimamos tik elektronine forma, prieš tai pareiškėjui užsiregistravus ir prisijungus fondo internetinėje svetainėje. Paraiškos šiemet teikiamos nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 14 d. Fondo finansuojama projekto įgyvendinimui skirta suma negalės viršyti 80 procentų visos projekto įgyvendinimui numatytos sumos. Vienas viešosios informacijos rengėjas gali teikti ne daugiau kaip dvi projektų paraiškas pagal vieną iš fondo programų ir ne daugiau kaip keturias – pagal visas programas.

Iki spalio 14 d. gautus bei administracinius reikalavimus atitinkančius projektus iš pradžių vertins fondo ekspertų grupė, vėliau – ir fondo taryba, kuri galutinį sprendimą dėl paramos dydžio konkretiems projektams priims Seimui patvirtinus 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetą.

Atsižvelgdama į ilgą laiką nekintantį fondo biudžetą, matydama poreikį didesnei valstybės paramai jau dabar, nelaukiant medijų rėmimo modelio atnaujinimo, Kultūros ministerija siūlo kitų metų biudžete fondui numatyti papildomus asignavimus – 500 tūkst. eurų (iki 3,2 mln. eurų), kuriuos su kitais šalies finansiniais rodikliais galutinai tvirtins Seimas.

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendraisiais konkursų nuostatais, konkurso bendrųjų sąlygų aprašu, Visuomenės informavimo įstatymu bei fondo įstatais.

Šiais metais atnaujintoje Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryboje dirba Liutauras Degėsys (deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos), Vilma Ferrari (deleguota Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos), Rimantas Jokimaitis (deleguotas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos), Arnas Marcinkus (deleguotas Interneto žiniasklaidos asociacijos), Daiva Pikturnienė (deleguota Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos, Regioninių televizijų asociacijos), Deividas Velkas (deleguotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) ir fondo tarybos pirmininkas Vidas Mačiulis (deleguotas Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos žurnalistų draugijos).

Valstybės, kaip vienos iš 22 fondo dalininkų, teises ir pareigas fonde įgyvendina Kultūros ministerija.

pixabay.com nuotrauka

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos