0
autor. BNS

Šį šeštadienį ir sekmadienį naujus mokslo metus pradeda ir dauguma pasaulio lituanistinių mokyklų. Apie 150 lituanistinių mokyklų mokytojų ikimokyklinio amžiaus vaikus nuo 2 metų ir pirmaklasius nuotoliniu būdu šiemet galės ugdyti pagal naujas interaktyvias priemones.  
Nuotolinio mokymo priemonės sukurtos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisija, kraštų švietimo tarybų pirmininkais bei lituanistinio švietimo mokytojais. Sukūrus programas, visos lituanistinės mokyklos buvo pakviestos registruotis ir pasinaudoti šia galimybe.
Interaktyvias nuotolinio ugdymo programas šiemet panoro naudoti lituanistinės mokyklos iš Austrijos, Norvegijos, Švedijos, JAV, Airijos, Italijos, Australijos, Turkijos, Ispanijos, Rusijos, Jungtinės Karalystės, Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Čilės, Taivano, Ukrainos, Šveicarijos, Kanados, Islandijos, Graikijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos, Kipro, Liuksemburgo. Apie pusantro šimto šių mokyklų mokytojų interneto platformos „Moodle“ specialioje aplinkoje ras interaktyvių pratimų vaikams iš lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, kitų dalykų. Taip pat įdėta daug logopedinių pratimų.  
Kol kas interaktyvios priemonės skirtos tik ikimokyklinukams ir pirmokams (7 metų vaikams). Planuojama parengti ir daugiau tokių mokymo priemonių, tinkamų priešmokyklinio amžiaus vaikams bei vyresniems mokiniams ugdyti.
Interaktyvios priemonės parengtos pagal rekomendacinę Lituanistinio švietimo integruotą programą.  Ji apima ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenis, susietus su mokinių amžiumi ir lietuvių kalbos mokėjimo lygiais. Programoje integruojamas lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo turinys. Programa skirta mokytis lituanistinėse mokyklose ir pasirengti grįžimui į Lietuvos mokyklas.
Šiuo metu įvairiose pasaulio šalyse veikia per 200 lituanistinių mokyklų, dirba daugiau nei 1000 mokytojų.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos