0
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė šiandien susitiko su Lietuvos kurčiųjų draugijos ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro atstovais. Per susitikimą aptartos specialiųjų mokyklų perspektyvos, lietuvių gestų kalbos, pagalbos prieinamumo ir kitos kurtiesiems aktualios temos, kalbėta, kaip paskatinti rinktis surdopedagogo – specialiojo pedagogo, dirbančio su klausos sutrikimą turinčiais vaikais, specializaciją. Susitikimas surengtas minint Tarptautinę kurčiųjų savaitę, šių metų tema – gestų kalba.
„Per susitikimą aptarėme konkrečius, kurčiųjų bendruomenei rūpimus dalykus. Vieni iš jų – ankstyva šios negalios diagnostika, kuo didesnė pagalba ikimokykliniame ugdyme, svaresnė savivaldybių pagalba vaikams ir šeimoms, perkvalifikavimo studijų galimybės. Manau, kad reikės ir daugiau tokių susitikimų“, – sakė ministrė Jurgita Šiugždinienė.
Per susitikimą buvo klausiama dėl specialiųjų mokyklų likimo: ar valstybė planuoja jas uždaryti? Kaip patikino ministrė, skubotų, nepagrįstų sprendimų dėl mokyklų uždarymo nebus. „Svarbiausia – vaikų gera savijauta, palaikanti aplinka, vaikų interesai. Jeigu negalia nėra  didelė ir vaikas gali mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, tai jis ir turėtų tenai mokytis ir privalome jam sudaryti kuo geriausias sąlygas“, – sakė ministrė.  
Tai buvo jau antras ministerijos vadovų susitikimas su kurčiųjų bendruomenės atstovais.
Šiais mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklose ugdosi 536 mokiniai (tai sudaro 62 proc.),  kuriems nustatyti žymūs klausos sutrikimai arba kurtumas. Specialiosios paskirties ugdymo įstaigas, skirtas didelių klausos sutrikimų turintiems vaikams, pasirinkę 204 mokiniai (38 proc.).
Per susitikimą iškeltas švietimo pagalbos specialistų poreikio klausimas, aptartos galimybės mokytojams persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją, didesnis paskatinimas rinktis surdopedagogo specializaciją. Perkvalifikavimo studijas šių metų gruodį baigs 14 logopedų ir 13 spec. pedagogų. O 2023 m. turėtų baigti dar 12 logopedų ir 36 spec. pedagogai.
Iki 2024 metų numatoma pertvarkyti švietimo pagalbos modelį. Numatoma stiprinti nacionalinių ugdymo centrų metodinius konsultacinius pajėgumus, įgalinti konsultacinę, metodinę pagalbą teikti 10 regioninių centrų, bus modernizuota jų infrastruktūra, jie aprūpinti reikalingomis priemonėmis.
Planuojama sukurti Nacionalinį metodinį konsultacinį centrą įvairiapusių raidos ir kitų sutrikimų turintiems vaikams. Jis turėtų tapti metodiniu, konsultaciniu išteklių centru, turinčiu kompetencijų vertinti vaiko individualius ugdymosi poreikius, parinkti reikiamas priemones vaikui, padėti mokykloms pasirengti pagalbos vaikams planus, pritaikyti mokymo aplinką, aprūpinti techninėmis, ugdymui skirtomis ir specialiosiomis mokymo(si) priemonėmis asmenis, ugdymo įstaigas.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos