0

2021 09 14

Nors šiemet Kultūros paso paslaugomis buvo galima naudotis ir per vasaros atostogas, prasidėjus mokslo metams jų poreikis gerokai išaugo.

„Jau dabar galima stebėti augantį Kultūros paso paslaugų rezervacijų skaičių – tai rodo, kad mokyklos iš anksto ilgesniam laikotarpiui planuoja mokinių įsitraukimo į kultūrinį gyvenimą priemones. Taip pat jaučiamas ir padidėjęs paslaugų teikėjų aktyvumas“, – sako Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja Jolita Bečienė.

Todėl, siekdama paslaugų įvairovės pildant esamą daugiau kaip 3 tūkst. paslaugų sąrašą, Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,  kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas Kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai. Paraiškas bus galima teikti spalio 1–15 dienomis, išsami informacija apie kvietimą skelbiama čia.

Siekiant, kad kontaktinės Kultūros paso paslaugos būtų teikiamos saugiai, nuo šios savaitės įsigaliojo atnaujinti saugumo reikalavimai.

Teikiant paslaugas mokykloje, kai į ją atvyksta paslaugų teikėjai, ir jos yra teikiamos vienai klasei (ar grupei, sudarytai iš tos pačios klasės), turi būti vadovaujamasi valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

Teikiant paslaugas kultūros ir meno įstaigoje (paslaugos tipas – edukacinis užsiėmimas ar kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija), gali dalyvauti tik vienos klasės (ar grupės, sudarytos iš tos pačios klasės) mokiniai. Vadovaujamasi nuostata, kad paslauga yra ugdymo proceso sudedamoji dalis, vykdoma už mokyklos ribų, ir jai taikomi tie patys reikalavimai kaip ir paslaugai, vykdomai mokykloje.

Paslaugų teikėjams, vykdantiems paslaugas, kurių tipas, nurodytas Kultūros paso sistemoje, yra kultūros ar meno renginys (pvz., filmas, spektaklis ar koncertas) ir yra vykdomas kultūros ir meno įstaigoje, taikomas valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.

Detali informacija skelbiama čia.

pixabay.com nuotrauka

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos