0

Vaikų testavimas – galimybė užkirsti kelią viruso plitimui ugdymo įstaigose

Nuo rugsėjo 1 dienos vaikai grįžta į klases.

Visi norime užtikrinti galimybę mokytis kuo ilgiau mokykloje kontaktiniu būdu, todėl ugdymo įstaigose yra REKOMENDUOJAMA naudoti vieną iš testavimo būdų.

Testavimo tikslas užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičius. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus vienu iš toliau išvardytų būdų.

Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo  Nr. 1336 ,,Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo‘‘ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas.

Aplinkos paviršių ėminių tyrimas

Ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas rekomenduojama taikyti aplinkos paviršių ėminių tyrimą.

Testavimas vykdmomas kas 14 dienų.

Kaip atliekams tyrimas:

-aplinkos paviršių ėminių tyrimas atliekamas pagal Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro laboratorijos metodinius nurodymus;

-ėminiai imami kiekvienos ugdymo įstaigos grupės ar klasės patalpoje nuo dažnai liečiamų paviršių: spintelių durelių, durų rankenų, miegojimui skirtų lovų kraštų (jei yra), stalų ir kitų paviršių;

-paimti ėminiai paruošiami transportavimui į laboratoriją.

Jeigu bus  rasta didelis virusų kiekis grupėje: įtarus COVID-19 ligos atvejį, tėveliai informuojami apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos visiems konkrečios grupės vaikams ir (ar) namų ūkiams registruojantis į mobilųjį punktą greitajam antigeno testui.

PGR tyrimo (kaupinių) metodas

Ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą rekomenduojamą taikyti kaupinių PGR tyrimo.

Kaupinių tyrimas vykdomas kas 4-7 dienas.

Kaip atliekamas tyrimas:

-asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirtas atsakingas specialistas instruktuoja visuomenės sveikatos specialistus kaip vykdyti kaupinių PGR tyrimus;

-tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm), kurie grupuojami viename mėgintuvėlyje ir dedant iki 6 mėginių į vieną mėgintuvėlį;

-paimti kaupiniai PGR tyrimui transportuojami į laboratorija.

Jeigu bus rasta COVID-19 infekcija: siekiant identifikuoti konkretų sergantį asmenį mokiniai informuojami apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 ligos mobiliajame punkte. Organizuojamas izoliavimas mokiniams, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims.

Savikontrolės tyrimo metodas

Ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą rekomenduojamą taikyti savikontrolės tyrimą greitaisiais antigeno testais.

Savikontrolės (antigeno testo) tyrimas vykdomas kas 3-5 dienas

Kaip atliekamas tyrimas:

-mokiniai ėminius antigeno testams gali imti savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui;

-atlikus antigeno testą rezultatus vertinti ir interpretuoti  mokiniui savarankiškai, padedant atsakingam asmeniui.

Jei antigeno testas bus teigiamas: informuojami apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos registruojantis mobiliajam punkte patvirtinamajam PGR tyrimui.

Normalu, jei kyla klausimų. Jūsų visada laukia ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, kuri atsakys į iškilusius klausimus! Specialistų sąrašas ir kontaktai.

Testavimo organizavimas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sprendimas

Teisės aktas, reglamentuojantis testavimo vykdymą ugdymo įstaigoje

Informacijos šaltiniai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata