0


Artėjant
mokslo
metams

ruošiasi
ir
visuomenės
sveikatos
biurų
specialistai

Visuomenės
sveikatos
stiprinimą
bendruomenėse
ir
šalies
ugdymo
įstaigose
užtikrinančių
biurų
specialistai
ruošiasi
artėjantiems
mokslo
metams
ir
kviečia
mokinių
tėvelius
bendradarbiauti
su
visuomenės
sveikatos
specialistais
ugdymo
įstaigose,
kreiptis
į
juos
visais
rūpimais
su
vaikų
sveikatos
išsaugojimu
ir
stiprinimu
susijusiais
klausimais.

SAM
primena,
kad
visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugas
ugdymo
įstaigose
teikia
savivaldybių visuomenės
sveikatos
biurai
,
kurių
Lietuvoje
yra
49.
Vaikų
lopšeliuose-darželiuose
ir
bendrojo
ugdymo
programas
vykdančiose
mokyklose
sveikatos
sektoriui
atstovauja
didelis
būrys
visuomenės
sveikatos
specialistų

net
843.

Pagrindinis

veiklos
tikslas

saugoti
ir
stiprinti
mokinių
sveikatą,
aktyviai
bendradarbiaujant
su
mokinių
tėvais
(globėjais,
rūpintojais),
mokytojais,
pagalbos
mokiniui
specialistais,
mokyklos
vaiko
gerovės
komisija.
Visuomenės
sveikatos
specialistai
vykdo
mokinių
sveikatos
stebėseną,
sveikatos
rizikos
veiksnių
stebėseną
ir
prevenciją,
ugdo
mokinių
sveikos
gyvensenos
įgūdžius,
organizuoja
mokiniams,
sergantiems
lėtinėmis
neinfekcinėmis
ligomis,
mokinio
savirūpai
reikalingą
pagalbą
ugdymo
įstaigoje.

Rugpjūčio
28
d.
Kaišiadoryse
vyko
kasmetinis
visuomenės
sveikatos
specialistų
susitikimas-diskusija
„Visuomenės
sveikatos
priežiūros
aktualijos
2023–2024
mokslo
metais“.
Jos
metu
apžvelgti
artėjančių
mokslo
metų
visuomenės
sveikatos
priežiūros
iššūkiai
ir
aktualijos,
su
specialistais
dalytasi
gerąja
patirtimi.

„Savivaldybėse
veikiantys
visuomenės
sveikatos
biurai
šiandien
yra
pagrindinis
ramstis,
padedantis
užtikrinti
sveikatos
stiprinimo
veiklas
visoje
Lietuvoje,
įskaitant
ir

teritorijoje
veikiančias
ugdymo
įstaigas.
Tam,
kad
prisitaikytume
prie
besikeičiančių
sąlygų,
būtina
kasmet
įsivertinti
progresą
bei
žvelgti
keliais
žingsniais
į
priekį

numatyti,
kokie
iššūkiai
laukia
ateinančiais
mokslo
metais
ir
jiems
pasiruošti“,

sako
sveikatos
apsaugos
ministerijos
Visuomenės
sveikatos
departamento
direktorius
Audrius
Ščeponavičius.

Kaišiadorių
rajono
visuomenės
sveikatos
biuro
(VSB)
vadovė
Vidita
Jonaitė
teigia,
jog
visuomenės
sveikatos
specialistas
ugdymo
įstaigoje
yra
svarbus
pagalbininkas
administracijai
ir
mokytojams.
„Tai
žmogus,
kuris
turi
didelį
mokslu
paremtų
žinių
bagažą,
yra
labai
kūrybingas
ir
nuolat
tobulina
savo
žinias.
Todėl
įstaigose,
kurios
į
savo
mokyklos
komandą
priima
ir
visuomenės
sveikatos
specialistą

rezultatas
akivaizdžiai
jaučiamas“,

teigia
V.
Jonaitė.

Kaišiadorių
VSB
vadovė
akcentuoja,
jog
nauji
mokslo
metai
atneš
pokyčių.
„Rudenį
startuoja
gyvenimo
įgūdžių
pamokos –
tikimės
aktyviai
prisidėti
prie
šių
pamokų
starto
ir
sėkmės.
O
ir
kiti
ilgalaikiai
probleminiai
klausimai
niekur
nedingsta,
pavyzdžiui,
dienos
poilsio
organizavimas
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
įstaigose
ar
pradinio
ir
pagrindinio
ugdymo
įstaigose,
opi
elektroninių
cigarečių
problema“,

sako
V.
Jonaitė.

Kartu
SAM
kviečia
mokinių
tėvelius
bendradarbiauti
su
visuomenės
sveikatos
specialistais
mokykloje,
kreiptis
į
juos
visais
su
vaikų
sveikatos
išsaugojimu
ir
stiprinimu
susijusiais
klausimais

pradedant
mokyklinės
higienos
klausimais,
baigiant
šeimos
gydytojo
rekomendacijų
vykdymo
užtikrinimu.
Skatiname
drąsiai
kreiptis
dėl
mokinio
savirūpai
reikalingos
pagalbos,
sergant
lėtine
neinfekcine
liga,
organizavimo.


Sveikatos
apsaugos
ministerijos
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata