0


Baigus
mokyklą

savarankiškas
rūpestis
sveikatos
draudimu

Artėja
rugpjūčio
31
diena

terminas,
iki
kada
baigusieji
mokslus
yra
drausti
privalomuoju
sveikatos
draudimu
(PSD)
valstybės
lėšomis.
Ligonių
kasos
primena,
į

atkreipti
dėmesį
po
rugpjūčio
31-osios
abiturientams
ir
studentams.


 
Tęsiantys
dieninius
mokslus
yra
draudžiami
valstybės


 
Jei
baigusieji
bendrojo
lavinimo
mokyklas
pradės
studijuoti,
o
vieną
ar
kitą
studijų
kursą
baigusieji
toliau
tęs
nuolatines
(dienines)
studijas
ar
vyks
į
Europos
Sąjungos
(ES)
šalis
pagal
mainų
programas,
tokie
asmenys
iki
studijų
pabaigos
ir
toliau
bus
draudžiami
valstybės
lėšomis.
Jiems
patiems
mokėti
PSD
įmokų
nereikės

tai

juos
padarys
valstybė.

Duomenis
apie
nuolatinių
(dieninių)
studijų
studentus
ligonių
kasos
gauna

Studentų
registro.
Jaunuoliai
PSD
yra
drausti,
kol
turi
studento
statusą.
Nutraukusiems
studijas
prievolė
mokėti
PSD
atsiranda
jau
kitą
mėnesį
po
studijų
nutraukimo
mėnesio
pabaigos.
Kitaip
tariant,
sveikatos
draudimo
įmokas
valstybė
moka
tik

studijų
laikotarpį.
Mokslo
nutraukimo
mėnuo
yra
paskutinis
mėnuo,
kai
studentas
yra
apdraustas
valstybės
lėšomis
kaip
studijuojantis.

Sveikatos
draudimas
iki
vasaros
pabaigos
negalioja
studentams,
kurie
studijas
baigė
ir
diplomus
įgijo
žiemos
laikotarpiu
arba
dėl
kokių
nors
priežasčių
mokslus
nutraukė.
Jiems
PSD
nustoja
galioti
studijų
baigimo
mėnesio
paskutinę
dieną.

Pilnamečiai,
kurie
ketina
mokytis
pagal
suaugusiųjų
pradinio,
pagrindinio,
vidurinio
ugdymo
programas
arba
rinktis
ištęstines
ar
neakivaizdines
aukštųjų
mokyklų
studijas,
nebus
draudžiami
valstybės
lėšomis.
Tokiems
jaunuoliams
nepavykus
įsidarbinti,
reikėtų
pradėti
savarankiškai
mokėti
PSD
įmokas
arba
registruotis
Užimtumo
tarnyboje.
Valstybės
lėšomis
draudžiami
gyventojai,
kurie
aktyviai
ieško
darbo,
registruojasi
Užimtumo
tarnyboje
ir
įgyja
bedarbio
statusą.


 


Aktualu
studijuojantiems
užsienyje

Kita
situacija,
jei
jaunuoliai
nusprendė
studijuoti
ES
šalių
ar
Norvegijos,
Islandijos,
Lichtenšteino,
Šveicarijos
aukštosiose
mokyklose
pagal
nuolatinės
formos
studijų
programas.
Tokie
studentai
nelaikomi
pakeitusiais
gyvenamąją
vietą
ir
jiems
nėra
prievolės
deklaruoti
gyvenamosios
vietos
pasikeitimo.
Tačiau
šie
jaunuoliai
ligonių
kasoms
turi
pateikti
patvirtintos
formos
prašymą
ir
mokymo
įstaigos
išduotą
pažymą,
patvirtinančią,
kad
studijuojama
ES.
Tai
galima
padaryti
užpildžius
elektroninę
prašymo
formą
Valstybinės
ligonių
kasos
elektroninių
paslaugų
platformoje,
pasinaudojus
E.
pristatymu,
atsiuntus
paštu,
atvykus
į
bet
kurios
teritorinės
ligonių
kasos
Gyventojų
aptarnavimo
skyrių
ar
pateikus
per
įgaliotą
asmenį.
Prašymo
formą
galima
rasti

čia
.
Teritorinių
ligonių
kasų
kontaktus
rasite

čia
.

Pažymoje
turi
būti
nurodyta
studijų
vieta,
studijų
forma,
studijų
pradžios
ir
pabaigos
datos.
ES
šalių
studentų
PSD
galioja
vienus
mokslo
metus,
todėl,
tęsiant
studijas,
pažymą
reikia
pateikti
kasmet.
Kvietimai
studijuoti
nėra
laikomi
studento
statusą
patvirtinančiu
dokumentu
ir
PSD
galiojimo
valstybės
lėšomis
neužtikrina.


Studijuojančių
neakivaizdžiai
valstybė
nedraudžia


 

Pasak
Panevėžio
teritorinės
ligonių
kasos
Gyventojų
aptarnavimo
skyriaus
patarėjos
Lauros
Nakrošienės,
nuo
rugsėjo
visi
jaunuoliai,
kurie
nebeketina
tęsti
mokslų,
turėtų
savarankiškai
pradėti
rūpintis
savo
PSD.
Tie,
kurie
dirbs
pagal
darbo
sutartis
ar
panašiu
principu,
didelio
rūpesčio
neturės,
nes
PSD
įmokos
kas
mėnesį
bus
nuskaitomos
darbdavio
su
kitais
mokesčiais.
Tačiau
tie,
kurie
ketina
dirbti
pagal
individualios
veiklos
pažymą
ar
verslo
liudijimą,
turi
žinoti,
kad
PSD
įmokas
reikės
mokėti
patiems.

Savarankiškai
mokėti
PSD
reikės
ir
jaunuoliams,
nusprendusiems
tiek
nedirbti,
tiek
kol
kas
nestudijuoti.
PSD
įmokos
yra
įstatymu
nustatyta
mokestinė
prievolė,
kurią
reikia
vykdyti
ir
keliaujant
ar
vykstant
atostogauti
į
užsienį.
Šios
įmokos
mokamos
„Sodrai“.

Daugiau
informacijos
apie
PSD
įmokų
mokėjimą
galima
rasti
„Sodros“
interneto
svetainėje

čia
.


Rūpimus
klausimus
galima
pateikti
info@vlk.lt
arba
(8
5)
232
2222.


Panevėžio
teritorinės
ligonių
kasos
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata