0

Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo programa

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia Klaipėdos rajono įmones dalyvauti darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo programoje.

Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui. Asmens kompetencija psichikos sveikatos srityje – asmens gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas, reikalingas gerai psichikos sveikatai užtikrinti ir palaikyti.

Darbdavių dalyvavimas mokymuose yra savanoriškas. Kviečiame darbdavius dalyvauti mokymuose arba darbdaviai gali patys kreiptis į Biurą dėl dalyvavimo mokymuose. Teisę dalyvauti mokymuose turi darbdaviai, kurie vadovaudamiesi psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais yra atlikę psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimą darbo vietose arba įsipareigoja tokį tyrimą atlikti iki jų darbuotojų dalyvavimo mokymuose pradžios. Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo atlikimo terminas gali būti numatytas pasirašant susitarimą su Biuru dėl ketinimo dalyvauti mokymuose.

Mokymai organizuojami šia tvarka:

1. jeigu darbdavys yra įdarbinęs iki 49 darbuotojų (imtinai) ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 8, o didžiausias – 20;

2. jeigu darbdavys yra įdarbinęs daugiau kaip 50 darbuotojų ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 12, o didžiausias – 20;

3. bendra mokymų trukmė – 32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko bus skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti;

4. komanda, siekdama identifikuoti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbovietėje ir nustatyti pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje susipažįsta su atliktu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimu ir pirmojo susitikimo su mokymų dalyviais metu organizuoja diskusiją apie pagrindines darbo vietoje kylančias problemas. Komanda, bendradarbiaudama su atsakingu asmeniu, atsižvelgdama į atlikto psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimo rezultatus bei mokymų dalyvių identifikuotas problemas, parengia tolesnį mokymų planą.

5. mokymai vykdomi vadovaujantis gerąja praktika ir taikant moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda;

6. pirmame ir paskutiniame mokymų užsiėmimuose bei susitikime su mokymų dalyviais praėjus 3 mėn. nuo mokymų pabaigos dalyvauja visi komandos nariai. Kitus mokymų užsiėmimus komandos nariai gali vesti atskirai, pasiskirstydami mokymų temas pagal kompetenciją ir tarpusavyje derindami mokymų plano įgyvendinimą.

Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiam darbdaviui ir mokymų dalyviams išduoda mokymų dalyvių pažymėjimus.

Programa vykdoma vadovaujantis Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590.

Detalesnė informacija apie vykdomą programą čia.

Dalyvavimas nemokamas. Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis telefonu 8 659 74907 arba elektroniniu paštu goda.almanaite@visuomenessveikata.lt

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata