0


Informacija
mokinių
tėvams:
kaip
patvirtinti
apsilankymą
pas
gydytoją

Prasidėjus
naujiems
mokslo
metams,
gydymo
įstaigos
pastebi,
kad
mokinių
tėvai
vėl
kreipiasi
į
gydytojus
dėl
pažymų
praleistoms
pamokoms
pateisinti.
Sveikatos
apsaugos
ministerija
(SAM)
primena,
kad
tokios
pažymos
nebeišduodamos
nuo
2019
m.,
o
patvirtinimą,
kad
lankėsi
pas
gydytoją,
pacientai
gali
rasti
savo
E.
sveikatos
paskyroje.

Sveikatos
apsaugos
 ministro
patarėjas
Tomas
Bagdonas
sako,
kad
nuo
rugsėjo
1
d.
pristačius
naująją
praleistų
pamokų
pateisinimo
tvarką,
tėvai,
o
kartais
ir
švietimo
įstaigų
administracijos,
pradėjo
kreiptis
į
gydytojus
pažymų
praleistoms
pamokoms
pateisinti.

„Iš
gydymo
įstaigų
ir
gydytojų
gauname
signalus,
kad
tėvai,
siekdami
pateisinti
vaikų
praleidžiamas
pamokas,
pradėjo
kreiptis
į
gydytojus
pažymų.
Primename,
kad
tokių
pažymų
gydytojai
neišduoda
jau
ketverius
metus,
o
apsilankymo
faktą
gydymo
įstaigoje
pacientai
ar

atstovai
gali
rasti
E.
sveikatoje.
Tikimės
tėvų
ir
švietimo
įstaigų
sąmoningumo,
nes
artėja
virusų
sezonas,
kai
natūraliai
išauga
gydytojų
paslaugų
poreikis

bet
koks
papildomas
krūvis
gydytojams
ir
kitiems
medicinos
darbuotojams
tik
mažins
galimybę
laiku
sulaukti
konsultacijų
ir
pagalbos“,

teigia
T.
Bagdonas.

Šeimos
gydytojai
atkreipia
dėmesį,
kad
penkias
praleistas
mokymosi
dienas
per
mėnesį
tėvai
gali
pateisinti
patys,
todėl
prieš
kreipdamiesi
į
gydytojus
tėvai
turėtų
įsivertinti
vaiko
sveikatos
būklę
ir
ar
tikrai
reikia
gydytojo
konsultacijos,
ypač
susirgimo
pradžioje,
kai,
pvz.,
vaikui
pasireiškia
lengva
sloga,
kuri
gali
praeiti
savaime
po
kelių
dienų.

„Medikų
bendruomenė
prašo
mokinių
tėvų
atkreipti
dėmesį,
kad
nauja
tvarka
patiems
tėvams
dėl
ligos
leidžia
pateisinti
5
praleistas
mokymosi
dienas,
todėl
prašoma
pasinaudoti
šia
galimybe,
kai
dėl
nedidelių
vaiko
sveikatos
sutrikimų
nėra
poreikio
konsultuotis
su
gydytoju,
kad
neilgėtų
eilės
gydytojų
pagalbos
laukiantiems
pacientams“,
 –
sako
Lietuvos
šeimos
gydytojų
profesinės
sąjungos
valdybos
narė
Alma
Astafjeva.

Nuo
šių
metų
rugsėjo
1
d.
įsigaliojo
nauja
bendrojo
lavinimo
mokyklų
lankomumo
užtikrinimo
tvarka,
patvirtinta
Švietimo,
mokslo
ir
sporto
ministro
įsakymu.
Ši
tvarka
numato,
kad
tėvai
gali
pateisinti
penkias
mokymosi
dienas
per
mėnesį,
praleistas
dėl
ligos,
o
praleidus
daugiau
nei
penkias
dienas,
reikia
pateikti
patvirtinimą,
kad
buvo
kreiptasi
į
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigą.

Rasti
apsilankymo
patvirtinimą
pacientai
gali
E.
sveikatos
sistemoje,
tai
padaryti
padės
SAM
parengta atmintinė.
Rekomenduojama
padaryti
apsilankymo
aprašymo
ekrano
kopiją,
kurioje
matoma
apsilankymo
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigoje
informacija
(skyrelis
„Apsilankymas“),
ir

pateikti
švietimo
įstaigai
skaitmeniniu
formatu
arba
atspausdintą.
Išsaugoti
dokumento
PDF
formatu
galimybės
nėra.

SAM
taip
pat
kreipėsi
į
Švietimo,
mokslo
ir
sporto
ministeriją
(ŠMSM)
bei
savivaldybes,
kurios
yra
ugdymo
įstaigų
dalininkės,
prašydama
papildomai
išaiškinti
mokyklų
administracijoms
atnaujintą
praleistų
pamokų
pateisinimo
tvarką.

Trečiadienį
įvyko
SAM,
ŠMSM
ir
šeimos
gydytojų
atstovų
posėdis,
kuriame
sutarta
aktyviau
skleisti
informaciją
tėvų
bendruomenei.
Kai
bus
gauti
vizitų
pas
šeimos
gydytojus
duomenys

rugsėjo
mėnesį
ir
bus
galima
juos
palyginti
su
praėjusiųjų
metų
statistika,
planuojama
surengti
dar
vieną
susitikimą
ir
aptartį
papildomų
komunikacijos
priemonių
poreikį.

SAM
primena,
kad
medicininių
pažymų
arba
E.
sveikatos
išrašų
praleistoms
pamokoms
pateisinti
gydytojai
nebeišduoda
nuo
2019
m.,
kai
buvo
sugriežtinti
pacientų
duomenų
apsaugos
reikalavimai.

Lietuvos
Respublikos
pacientų
teisių
ir
žalos
sveikatai
atlyginimo
įstatyme
numatyta,
kad
visa
informacija
apie
paciento
buvimą
sveikatos
priežiūros
įstaigoje,
gydymą,
sveikatos
būklę,
diagnozę,
prognozes
ir
gydymą,
taip
pat
visa
kita
asmeninio
pobūdžio
informacija
apie
pacientą
turi
būti
laikoma
konfidencialia.


Sveikatos
apsaugos
ministerijos
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata